Twee para's bewaken de veiligheid in Antwerpen. 'Het is bekend dat een uniform een mystieke seksuele aantrekkingskracht heeft.'

Bart De Wever speelbal van militaire loverboy

Bart De Wever blijft hardnekkig ijveren om de para's in Antwerpen te houden en dat heeft alles te maken met Julian. De soldaat-loverboy mag de Antwerpse burgemeester tot zijn beste klanten rekenen.

Als het dreigingsniveau weer verlaagd wordt, is dat geen goed nieuws voor Bart De Wever. Het zou betekenen dat het leger zijn stad weer verlaat. ‘Bart zal meer kwijt geraken dan het ongrijpbare veiligheidsgevoel waar hij de mond van vol heeft’, voorspelt een medewerker.

‘Sinds de eerste para’s Antwerpen binnentrokken, zagen we hem plots openbloeien’, vertelt een vertrouweling. ‘Hij was opeens veel minder nijdig. Tegenwoordig verschijnt hij zelfs met een glimlach op vergaderingen. Tegelijk is hij soms uren aan een stuk niet te vinden of te bereiken. Als hij weer opduikt, is hij “op inspectie geweest” in de Joodse wijk. “De weerbare manschappen monsteren”, zegt hij dan.’

In de tochtige wandelgangen onder het Schoon Verdiep waar de oppositie rondschuifelt, doen geruchten de ronde over een cocktail van betaalde seks, onbeantwoorde liefde, samenzwering en afpersing. ‘En deze keer gaat het eens níét over onszelf’, zegt een lid van de sp.a.

De militairen bevestigen noch ontkennen dat ze in de Joodse wijk seksuele diensten leveren. ‘Maar het is bekend dat een uniform een mystieke seksuele aantrekkingskracht heeft. De vraag is groot en een para is blij als hij zich ten dienste kan stellen van de gemeenschap’, zegt een anonieme officier-souteneur. ‘Over de aard van die diensten kan ik om militair-strategische redenen geen details vrijgeven. Ik laat dus in het midden of er zaadlozingen aan te pas komen.’

Volgens politieagenten die bang zijn dat de militairen hun werk zullen afpakken, is de Antwerpse burgemeester het slachtoffer van een militaire loverboy. ‘Hij heeft zich laten verblinden door de kort geschoren kopjes en stoere houding van de para’s’, klaagt een wijkagent. ‘Ik vind het jammer dat mijn werk niet gewaardeerd wordt doordat ik er minder sexy uitzie met mijn bierbuik en mijn speelgoedpistool.’

‘Ik zie de burgemeester regelmatig met twee of drie para’s tegelijk een smoezelig hotelletje binnenstappen’, onthult een rabbijn. ‘Als zo mijn veiligheid gegarandeerd wordt, maak ik daar geen bezwaar tegen.’

De favoriete para van De Wever staat bekend onder de artiestennaam Julian. ‘Tja, Bart was meteen zo verliefd als een tienermeisje, maar voor mij blijft het professionele relatie. Ik maak geen onderscheid tussen klanten, zolang ze maar betalen’, verklapt Julian. ‘Een verliefde klant is wel goed voor de business.’

Officier-souteneur:
‘Ik laat in het midden of er zaadlozingen aan te pas komen’

Doordat De Wever haast dagelijks de lof zingt van de para’s, zou hij een fikse korting genieten wanneer hij gebruikmaakt van hun diensten. ‘De kranten staan vol angst- en haatzaaierij en hij dringt er bij de regering op aan om ons in het straatbeeld te houden. Dat is goed voor de public relations’, weet Julians officier-souteneur. ‘Hij nodigt zijn collega’s uit om op ‘werkbezoek’ te komen naar Antwerpen, waardoor we nieuwe klanten werven. In die zin is terreur ook een positief verhaal van mensen met elkaar verbinden.’