Bruno Tobback neemt ontslag en laat zich vervangen door Jo Libeer, die overkomt van Voka. © VRT

Eindelijk excuses van de Vlaamse socialisten

De Vlaamse socialisten hebben zich collectief geëxcuseerd. Niet alleen voor het energiebeleid tijdens de vorige legislatuur, maar voor hun hele ideologie en partijprogramma.

Bruno Tobback:
‘Strikt genomen is onze ideologie niet strafbaar, ze is alleszins niet de juiste gebleken’

Omdat zowel de federale als de Vlaamse regering en zelfs het Antwerpse stadsbestuur dezer dagen geconfronteerd worden met enorme puinhopen die de socialisten hebben achtergelaten, zag de partijtop van de sp.a zich genoodzaakt om zijn excuses aan te bieden voor het gevoerde energiebeleid.

Met neergeslagen blik en onder een striemend fluitconcert van enkele journalisten van onder meer De Tijd, Trends en Rechts Actueel opende voorzitter Bruno Tobback de persconferentie. ‘Wat Johan en Freya hebben gedaan, is rampzalig gebleken’, meldde Tobback. ‘Sorry daarvoor.’

Los zand

Toen het rumoer in de perszaal enigszins was gaan liggen, ging Tobback verder. ‘Onze studiedienst heeft berekend dat het inderdaad de ondernemers zijn die de welvaart creëren. Ik begrijp niet hoe we dat relatief eenvoudige feit jarenlang hebben kunnen negeren. Ons hele gedachtegoed blijkt op los zand te staan.’

‘Al is de ideologie die we jarenlang hebben aangehangen strikt genomen misschien niet strafbaar, ze is alleszins niet de juiste gebleken. We bieden dus onze oprechte excuses aan. Ik zeg u heel duidelijk: voortaan zullen we vol gaan voor het liberale kapitalisme en vertegenwoordigen wij enkel nog het patronaat’, kondigde de voorzitter aan.

Onpopulaire maatregelen

De socialisten verklaren zich bereid om de schuld van alle onpopulaire maatregelen die de huidige regeringen moeten doorvoeren volledig op zich te nemen. ‘Het spijt ons dat we onze vroegere regeringspartners op Vlaams niveau, de N-VA en de CD&V, hebben afgeremd in hun plannen om de afbraak van de sociale welvaartstaat eerder te organiseren. Alleszins wensen we hen daarbij veel succes toe.’

Daarna nam de integrale partijtop ontslag, waarna Jo Libeer als waarnemend voorzitter werd aangesteld in afwachting van nieuwe voorzittersverkiezingen.