Op 11 november werd de Last Post in Ieper grondig verstoord door krijsende feministen.

Zoveelste vrouwendag wekt verontwaardiging

Oud-strijders en pacifisten zijn gechoqueerd dat vrouwelijke splintergroepen nu ook 11 november hebben bestempeld als ‘vrouwendag’. Er dreigt een overaanbod aan vrouwendagen. 'Dit is een brug te ver.'

De nagedachtenis aan de dappere soldaten die voor het vaderland zijn gevallen, is dramatisch besmeurd. Wellicht uit jaloezie omdat de aandacht die dag niet naar hen ging, heeft een extreem feministische beweging de herdenkingsdag voor het einde van de Eerste Wereldoorlog gekaapt.

Uit vrees om als vrouwonvriendelijk te worden gebrandmerkt, of omdat ze zelf geïnfiltreerd zijn door feministen van bedenkelijk allooi, hebben de meeste media de Vrouwendag zomaar opgepikt. Sterker nog, sommige radiozenders hebben zelfs speciale acties georganiseerd ter ere van de fictieve vrouwendag die door het Vrouwen Overleg Komittee (VOK) in het leven werd geroepen.

‘Er is al een Internationale Vrouwendag op 8 maart, een Secretaressedag, een Equal Pay-Day en een moederdag. De waanzin mag nu wel gaan stoppen’, vindt Paul Huygens, voorzitter van de Oud-strijdersbond België. ‘Wij hebben ons leven in de weegschaal gelegd voor vrouw en kind. Uit dank daarvoor recupereert een handvol hysterische troela’s jaren later onze zuurverdiende feestdag. Fraai is anders.’

Ook de pacifistische beweging is bepaald niet gediend met de zoveelste vrouwenactie. ‘Elf november draait om de herdenking van de gruwelen van de oorlog, opdat we dit nooit meer zouden moeten meemaken. De dag draait uitdrukkelijk níét om feministische hysterica’s die meer aandacht willen’, aldus Gert Deweerdt van Vredesactie. ‘Ik geloof niet in geweld, maar die wijven van het Vrouwen Overleg Komittee zou ik met plezier eens met mijn broeksriem willen laten kennismaken.’

Philippe Haeyaert, zijn collega-voorzitter van VOS (Vlaams, Open Pacifistisch, Sociaal bewogen), beaamt dat volledig. ‘Ik zweer het, als ik het woord gender nog één keer hoor, grijp ik naar de wapens!’

Boze pacifist:
‘Als ik het woord gender nog één keer hoor, grijp ik naar de wapens!’

Ook op taalkundig gebied wekken de mensen van het VOK de nodige ergernis. ‘Wie is ooit op het onzalige idee gekomen om comité met een ‘k’ te spellen?’, vraagt de voorzitter van de vakgroep Nederlandse taalkunde van UGent zich af. ‘Kan iemand het VOK, het TAK en consorten duidelijk maken dat ze zich alleen al door hun naam onsterfelijk belachelijk maken?’