Wanneer de rode vlag uithangt, blijven vrouwen beter een dag onbetaald thuis zodat ze niemand tot last zijn.

Ongestelde vrouwen woedend op Van Ranst

Het voorstel van viroloog Van Ranst om de eerste ziektedag niet langer uit te betalen wekt onbegrip en woede op bij duizenden menstruerende vrouwen. 'Vrouwen worden twee keer gestraft met hun brol.'

‘Handen af van mijn betaalde menstruatiedag!’, zegt Lieve (41) op Facebook. 
‘Ik moest zo hard huilen toen ik het voorstel van Van Ranst las’, schrijft Hilde, een gevoelige vrouw van 32, op Twitter. ‘Wat zijn mannen toch klootzakken.’

Viroloog Marc Van Ranst krijgt nogal wat kritiek uit vrouwelijke hoek nadat hij er in de krant De Zondag voor had gepleit dat werknemers een dag ziek kunnen thuisblijven zonder een doktersbriefje. Hij vindt ook dat ze die dag geen loon mogen ontvangen of dat ze die dag later moeten inhalen met overuren.

De nuchtere visie van Van Ranst zorgt voor hysterische reacties bij vrouwenorganisaties. ‘Van Ranst is volstrekt gevoelloos. Je kunt wel merken dat hij geen last heeft van pijnlijke maandstonden’, zegt Magda De Meyer van de Vrouwenraad.

Studies wijzen uit dat in Vlaanderen minstens 74 procent van de vrouwelijke werknemers maandelijks een snipperdag neemt tijdens de moeilijkste periode van de maand. Dat terwijl 10 procent van de vrouwelijke werknemers voortdurend zwanger is en 15 procent de menopauze al voorbij is.

‘Vrouwen met brol worden twee keer gestraft’, klaagt Anita Van Liefferinge van KVLV, de voormalige Boerinnenbond. ‘Alsof het lijden dat gepaard gaat met onze maandbloedingen nog niet erg genoeg is, wil men ons ook financieel treffen. Terwijl de maatschappij ons net zou moeten steunen. Het is voor iedereen het beste dat een kribbige vrouw die elke opmerking verkeerd opvat en bij het minste begint te huilen, gewoon aan de haard blijft zitten.’

Boerinnenbond:
‘Het is voor iedereen het beste dat een kribbige vrouw gewoon aan de haard blijft zitten’

Aangezien van mannelijke werknemers bekend is dat zij zich wél elke dag van de maand keihard inspannen, ontstaan er dikwijls spanningen op de werkvloer. Mannen vinden dat zij een hoger loon verdienen omdat ze nu eenmaal productiever zijn. Toch erkennen ook zij dat een vrouw met prutsen beter thuisblijft, zodat ze niemand tot last is.