Met frisse tegenzin gaf Van dermeersch al haar schoenen af. Nu volgt ook de rest van haar outfit.

Rechter ontzegt Anke Van dermeersch merkkledij

Anke Van dermeersch is nagenoeg verplicht rond te lopen in haar blote foef. Met succes hebben allerhande kledingmerken bij de kortgedingrechter geëist dat het de VB-politica verboden wordt hun setjes te dragen.

Van dermeersch’ ludiek bedoelde anti-islamcampagne breekt haar steeds zuurder op. Eerst kreeg ze het schoenenmerk Louboutin op haar dak. Vervolgens beschuldigde de Canadese studente Rosea Lake de Vlaamse senator van plagiaat. Alweer werd Van dermeersch in het ongelijk gesteld. De genadeslag volgde vanmiddag, toen een hoop luxemerken hun eis ingewilligd zagen: Anke Van dermeersch mag geen merkkledij meer dragen.

Luidens het vonnis kan de politica zich enkel nog hullen in ‘zelfgebreide lompen’ of ‘brol uit de Zeeman’. Dat komt erop neer dat Van dermeersch zich ofwel zal moeten terugtrekken uit het publieke leven, wat niet praktisch is gezien haar drukke agenda. Ofwel zal zij in haar naakte lichaam moeten rondhuppelen van de ene persconferentie naar de andere fractievergadering, want ook het recht op luxelingerie wordt haar ontzegd.

‘Word ik dan wettelijk verplicht om openbare zedenschennis te plegen?’, kirde de 40-jarige senator bij het verlaten van de rechtbank. ‘Ik word geviseerd!’ De rechter heeft echter geoordeeld dat de voormalige Miss België geen aanspraak kan maken op preutsheid daar zij ooit beloofd heeft naakt te gaan voor argeloze kiezers.

De kledingmerken zijn tevreden dat Van dermeersch hun ontwerpen niet meer mag dragen. ‘Zelfs voor ons xenofobe cliënteel gaan haar zurige grimassen en ongebreidelde racisme te ver’, meent de woordvoerder van Lonsdale.

Ook het gitzwarte Hugo Boss, ooit het huismerk van de nazi’s, wil niet langer door Van dermeersch worden gedragen. ‘Nog los van haar ideologie is mevrouw Van dermeersch niet langer blond en strak genoeg om onze setjes aan de wereld te tonen’, stelt het bedrijf. ‘Sorry.’

Hugo Boss:
‘Mevrouw Van dermeersch is niet langer blond en strak genoeg voor onze setjes’

Van dermeersch zelf haalt haar neus op voor de rechterlijke uitspraak en noemt het een vestimentair gemotiveerd vonnis. ‘Voortaan strijd ik dan maar met ontblote foef tegen de oprukkende islam.’