Kamerlid Jan Jambon speecht bij het Sint-Maartensfonds. Een gênante zaak voor de Vlaamse SS'ers.

Foto Jambon besmeurt Sint-Maartensfonds

Er zijn foto’s opgedoken van N-VA’er Jan Jambon op een bijeenkomst van het Sint-Maartenfonds. De vereniging zit verveeld met de onthulling en tracht zich te distantiëren van de fractieleider in de Kamer.

‘Het is politiek gevaarlijk dat wij met de N-VA worden geassocieerd’, stelt het Sint-Maartensfonds in een gestencild communiqué. ‘We zijn een middenveldorganisatie met een breed maatschappelijk draagvlak, een link met die partij doet onze reputatie geen deugd. Dit lek is knap vervelend. Wij bieden onze leden onze verontschuldigingen aan.’

De extreem rechtse vereniging drukt haar militanten op het hart dat zij nog altijd dichter staat bij de SS dan bij de N-VA. ‘Het partijprogramma van de N-VA is een vod. Het harde, neoliberale karakter van de N-VA botst met onze reactionaire leer. Nationalisme mag niet schipperen, maar moet meedogenloos zijn, zo heeft den Duits het ons geleerd. Je kunt niet een béétje flamingant zijn, dat is niet geloofwaardig.’

Het Sint-Maartensfonds zegt zelf altijd recht door zee te zijn. ‘De hypocrisie en dubbele standaarden van de partijpolitiek stoten ons tegen de borst. Daarom zijn die oude foto’s een kaakslag. Zij brengen ons zwaar in diskrediet.’

De beelden liegen er niet om: op de gelekte foto’s staat een zichtbaar vereerde Jan Jambon te pronken op het spreekgestoelte tijdens een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds in 2001. ‘Dat was een inschattingsfout’, beseft het Sint-Maartensfonds nu. ‘Toen was er van de N-VA nog lang geen sprake. Wij willen duidelijk stellen dat wij ons distantiëren van de N-VA en hopen dat onze goede naam niet te zeer bezoedeld is.’

Toch is de schade groot, beseft de vereniging. ‘Onze fouten uit het verleden zullen ons nog lang achtervolgen. We zullen nooit meer ongestoord onze glorietijd van de Tweede Wereldoorlog kunnen herdenken. Wij hadden beter moeten weten. Maar het is niet omdat je iemand uitnodigt om te komen spreken dat je het er ook eens mee bent.’

‘Onze fouten uit het verleden zullen ons nog lang achtervolgen’

Politicoloog Carl Devos (UGent) verklaart dat de N-VA zelf enkel garen kan spinnen bij het lek. ‘Het is een ideale gelegenheid om haar imago op te smukken. De opiniepeilingen tonen een neerwaartse trend, maar nu bewijst de partijtop dat haar band met de basis niet verbroken is. De foto’s nuanceren ook het beeld van een partij die enkel ten dienste staat van VOKA en het Antwerpse establishment.’