Twee Syrische soldaten met een hoge bloeddruk zoeken een dokter.

Helft Syriërs getroffen door te hoge bloeddruk

De helft van de Syriërs kampt met een te hoge bloeddruk. De WGO vraagt dat het Westen ingrijpt. 'Veel Syriërs lopen rond met een systolische druk die hoger ligt dan 140 mm Hg. Dat is niet gezond.'

De helft van de Syriërs kampt door overvloedige stress met een te hoge bloeddruk. Of in mensentaal: de systolische druk is consequent hoger dan 140 mm Hg, terwijl de diastolische druk 90 mm Hg of meer bedraagt. Dat blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport concludeert dat de toestand in Syrië meer dan kritiek is en dat het Westen er beter vandaag dan morgen ingrijpt.

De Syrische president Assad laat weten dat hij niets met de hoge bloeddruk in zijn land te maken heeft en dat hij op een interventie met bètablokkers zal antwoorden met vergeldingsacties. ‘Hypertensie is een welvaartsziekte die frequent voorkomt in West-Europa of in Amerika. Dat mijn volk er nu last van heeft, komt doordat steeds meer westerlingen hier op vakantie zijn. Zij nemen hun te hoge bloeddruk mee en stoken de Syriërs ermee aan.’

De Amerikaanse president Barack Obama raadt zijn Syrische ambtgenoot aan om de vinger aan de pols te houden. ‘De druk stijgt. Een rode lijn werd overschreden. Het bloed wordt gepompt waar het niet gaan kan’, oreerde Obama in de Senaat, die een chirurgisch ingrijpen goedkeurde. ‘Er gelden normen en die zijn niet willekeurig gekozen. De geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap staat op het spel. Syrië is genoeg gewaarschuwd over de nadelige gevolgen van een te hoge bloeddruk. Ik roep elke leider op zich te bezinnen over de Syrische kwestie en in eer en geweten het Amerikaanse pad te volgen.’

Rusland trekt de cijfers over Syrische bloeddruk echter in twijfel. ‘Er is onvoldoende bewijs dat daadwerkelijk zoveel Syriërs kampen met een te hoge bloeddruk’, stelde president Vladimir Poetin. ‘Ik eis een tweede onafhankelijk onderzoek door inspecteurs van de VN. Ik stel mij vragen bij de metingen van de westerse mogendheden. Weten zij wel dat het beter is om enkel de systolische druk als parameter te nemen? En dat in dat geval nog maar 35 procent van alle Syriërs een te hoge bloeddruk Is te hoog wel te hoog?’

Barack Obama:
‘De druk stijgt. Een rode lijn werd overschreden’

Volgens Poetin is een humanitaire interventie – ‘met de gegevens waarover ik beschik’ – nu niet aan de orde. ‘Wie een land bestookt met bloeddrukverlagers en bloeddrukmeters stelt zich op als agressor’, waarschuwt het Russische staatshoofd. Hij stipt ook aan dat veel Russen last hebben van een te hoge cholesterol, maar dat niemand daarom maalt. ‘Het Westen is weer zeer selectief in zijn verontwaardiging’, merkt de president op.