De IJzertoren is een vergeten monument uit een lang vervlogen tijd. Joëlle Milquet vervangt hem door iets hedendaagser.

Monument Syriëstrijders vervangt IJzertoren

Vele Vlaamse jongelingen trekken naar Syrië, maar sneuvelen aldaar. Om die koene strijders ter herdenken komt er een monument op de plaats waar nu nog de IJzertoren staat.

Het idee om een monument op te trekken ter nagedachtenis van de Vlaamse jongeren die in Syrië gesneuveld zijn, komt van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH). ‘Als wij geen hulp kunnen bieden in hun strijd, zijn we het op zijn minst aan onze stand verplicht om te zorgen voor een passend eerbetoon’, zegt de Brusselse politica.

‘De strijd van die jongeren mag nooit in de vergetelheid geraken’, vindt Milquet. ‘Zo veel moed tonen is tegenwoordig uitzonderlijk. De zware opofferingen om het vaderland in den verre te vertegenwoordigen verdienen respect. Het vergt wilskracht om verworven rechten op het spel zetten voor de strijd op de Syrische woestijngronden. Deze hedendaagse helden hebben hun veilig OCMW-bestaan opgeofferd voor de goede zaak. Laat ons hen herdenken.’

Om plaats te maken voor het monument der gesneuvelde Syriëstrijders gaat de IJzertoren tegen de vlakte. ‘Dat is ten slotte een hoop bakstenen uit een vergeten tijdperk’, stelt Milquet. ‘Omdat het Waalse volk zich solidair toont, wordt de IJzertoren gedynamiteerd met buskruit van FN Herstal.’

Milquet denkt niet dat er vanuit Vlaams-nationalistische hoek veel protest zal opstijgen. ‘De IJzertoren heeft zijn beste dagen gehad. De oorspronkelijke betekenis van “nooit meer oorlog” heeft zijn betekenis verloren. Daarbij is de IJzertoren al een tijd het slachtoffer van politieke recuperatie door Vlaams-nationalisten die een pacifistisch monument misbruiken om oorlogstaal te spuien.’

Er komt een grote gedenkplaat met AVS-SVA: ‘Alles Voor Syrië, Syrië Voor Allah’

Hoe het oorlogsmonument er zal uitzien, blijft gissen. Wat wel vaststaat, is dat er een grote gedenkplaat komt met AVS-SVA, wat staat voor ‘Alles Voor Syrië, Syrië Voor Allah’. ‘Dat is veel symmetrischer dan wat er op de IJzertoren staat’, merkt Milquet op.