Volgens de N-VA viseert Elio Di Rupo de portefeuille van de Vlaming, want die gaat vaker kakken.

Federale regering onderzoekt stoelgangtaks

Om de begrotingsdoelen te halen overweegt de regering-Di Rupo een belasting op ontlasting. Mensen die meer kakken, moeten ook meer betalen. Ecologisten vrezen voor toenemend wildplassen en sluikkakken.

Regeringen in Europa zijn wanhopig om de draconische besparingsmaatregelen, die door de Europese Unie opgelegd worden, te halen. Met de belasting op stoelgang, in de wandelgangen reeds de ‘kaktaks’ genoemd, hoopt premier Di Rupo een doorbraak te forceren.

Uit gelekte nota’s van de kanselarij van de eerste minister blijkt dat Belgische gezinnen belast zullen worden per kilo uitwerpselen die ze maandelijks produceren. Precieze gegevens zijn er nog niet, maar grote kakkers zouden procentueel gezien meer moeten betalen.

‘Dat is het principe van een eerlijke verdeling’, verdedigde Di Rupo zich in de Kamer. ‘Mensen die meer consumeren, belasten ook de riolering meer en kosten meer aan waterzuivering en afvalverwerking.’

De groenen zijn niet gelukkig met het plan. ‘Wat je zult zien, is dat mensen de natuur in gaan vluchten om daar hun behoefte te doen’, meent Emily Hoyos (Ecolo), ‘Overbemesting en sluikstorten zijn nu al een probleem. Als ook avontuurlijke ontlasters hun gevoeg zullen doen in de wildernis, komt het ecosysteem zwaar onder druk te staan.’

Ook van rechts is er kritiek. ‘Di Rupo weet dat Vlamingen meer naar de wc gaan dan Franstaligen’, zegt Bart De Wever (N-VA). ‘Dit is het aloude verhaal van de federale staat die graait in de Vlaamse vetpotten. Een kaktaks: hoe komen ze erbij? Ik heb het al gezegd en ik zal het altijd blijven zeggen: deze regering schijt in de Vlaming zijn rapen.’

Elio Di Rupo:
‘Wie meer consumeert, belast ook de riolen meer’

De premier blijft zijn plan verdedigen en beweert dat alle coalitiepartners hem steunen. Op Twitter sneerde senator Rik Torfs (CD&V) al naar de oppositie: ‘Wie simplistisch denkt over kak, kan moeilijk een meester in de nuance zijn wanneer het over andere onderwerpen gaat.’