Lea en Ernest zijn gelukkig: dankzij een demonstratievideo hebben zij de fysieke liefde ontdekt.

Onwillige CD&V’ers paren na demovideo

In Kaprijke weigerde boerin Lea Maenhout om te paren, tot grote frustratie van haar man Ernest. Daarom toonde de dorpspastoor haar een video hoe het moet. Met succes: het boerenpaar neukt er thans op loos.

CD&V’ers aan het paren krijgen is allerminst vanzelfsprekend. De jaarlijkse paartijd duurt nauwelijks enkele weken, in casu wanneer het te koud is om het land te bewerken. Daarbij zijn boerinnen slechts enkele dagen per jaar vruchtbaar. Dat heeft tot gevolg dat de christelijke bevolkingsgroep zich zeer moeizaam voortplant en dreigt uit te sterven.

Op vraag van CD&V probeert de katholieke kerk de paarcycli van haar schaarse gelovigen te synchroniseren. Dorpspastoors steken graag een handje toe, opdat hun kerk niet helemáál leegloopt. Sommige geestelijken testen regelmatig de hormonenspiegel van jonge dieren, andere beroepen zich op moderne technologie.

Een van de trucs is het tonen van een video met parende CD&V’ers. Dat kan de onwillige boerenvrouwen leren hoe ze moeten paren. In een besloten dorpsgemeenschap zonder hoerenkot of parenclub zien CD&V’ers immers zelden of nooit soortgenoten aan de gang.

In Kaprijke copuleerden Lea (46) en Ernest (79) na het zien van zo’n video. Het kinderloze boerenkoppel is voorlopig niet meer uit de slaapkamer weg te slaan, tenzij om te poepen op de keukentafel, op het buitentoilet, in de koele berging of onder de beerkar.

Ook elders in het Oost-Vlaamse Meetjesland probeert het katholieke middenveld de boerenbevolking aan het wippen te krijgen. Zo hoopt de CD&V-voorzitter van Sint-Laureins dat zijn laatste twee overblijvende leden de komende weken overgaan tot de daad en voor nageslacht zorgen. Volgens hem staan Karina (44) en Norbert Crevers (53) al bronstig en vertonen ze paringsgedrag.

In een besloten dorpsgemeenschap zien CD&V’ers zelden of nooit soortgenoten aan de gang

Norbert, het mannetje, doet al regelmatig handstand tegen een boom of een hooimijt om zijn geur zo hoog mogelijk te krijgen. Zodoende toont hij hoe viriel hij is. Vanuit de zolder roept het vrouwtje uit naar Norbert. De klanken zijn onverstaanbaar, maar er spreekt veel dierlijk verlangen uit.

‘Deze experimenten zijn hoopgevend. Er is nog toekomst voor onze partij’, stelt nationaal voorzitter Wouter Beke.