Mechels burgemeester Bart Somers wil de criminaliteitscijfers omlaag en steunt daarom voluit de tol voor Antwerpenaren.

‘Antwerpen is ’t Stad, de rest is betáálparking’

Inwoners van Antwerpen die voor de verandering buiten de beslotenheid van de stadsgrenzen willen rondkuieren, zullen daarvoor moeten betalen. De omliggende gemeenten vragen een tol van 250 euro.

Jaarlijks zijn er 11.000 Antwerpenaren die hun stad om een of andere reden tijdelijk verlaten. Andere Vlaamse steden en gemeenten klagen al langer dat die aanhoudende overlast te zwaar om dragen wordt. Daarom zal elke Antwerpenaar die zich in een andere gemeente vertoont dan zijn geliefde heimat daarvoor moeten betalen: 250 euro parkingtaks.

Tot nu toe werd een Antwerpenaar die zijn parking bezocht er hoogstens met wat gemor of scheve blikken onthaald. Voortaan zal de Antwerpenaar via zijn portemonnee actief worden gesensibiliseerd om geen gebied buiten de eigen stadsgrenzen meer te betreden.

Eén van de initiatiefnemers is Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). ‘In de eerste plaats is het onze bedoeling om de criminaliteitscijfers in de stad Mechelen terug te dringen. Het gaat niet om een eenmalige retributie, maar om een toeslag die Antwerpenaars betalen telkens als ze een andere Vlaamse stad of gemeente bezoeken. De parking blijft van iedereen, ook van A, maar dan wel tegen betaling. Er komen tarieven naargelang de duur van het bezoek en de noden van de stadskas, maar de richtprijs is 250 euro. Zo hopen we de Antwerpse zeden en gewoonten op een veilige afstand te houden. Antwerpen mag ’t Stad zijn, maar voortaan zijn wij betáálparking.’

Dankzij het openbaar vervoer heeft de Antwerpenaar nog nooit zo makkelijk toegang gehad tot zijn landelijke parking’, vult Koen T’Sijen (Pro Boechout-Vremde), burgemeester van het onooglijke Boechout, aan. ‘Hij maakt gretig gebruik van die service, dus is het logisch dat meneer de Antwerpenaar zijn agrarische parkingwachters doteert met een bescheiden tegemoetkoming. De stadsvlucht, al is het maar voor een enkele uurtjes, kan niet kosteloos blijven doorgaan. Het platteland geeft de stedeling alles, maar krijgt van hem niets terug behalve verkeersellende, een hoop faits divers en nog meer gezever.’

Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) wil nog een stapje verdergaan. ‘Antwerpenaren vormen een potentieel gevaar voor de samenleving. Ze houden er gevaarlijke ideeën op na en maken van iedereen een karikatuur. Symbolisch is een tol voor Antwerpenaren een goed begin, maar het is waarschijnlijk een druppel op een hete plaat. Er zijn structurele maatregelen nodig om de toegang tot de betaalparking te bemoeilijken. De NMBS kan daar een belangrijke bondgenoot in zijn.’

Koen T’Sijen:
‘De stadsvlucht, al is het maar voor een enkele uren, kan niet kosteloos blijven doorgaan’

Termont betwist dat een blokkade van Antwerpen onmenselijk is. ‘Het klopt dat we specifiek inwoners van Antwerpen viseren, maar er komen wel vrijstellingen. Dissidenten van het Antwerpse regime en politiek vluchtelingen zullen gratis de parking mogen betreden. Zij vertonen tekenen van goed zedelijk gedrag en zullen met open armen worden ontvangen’, belooft de Gentenaar. ‘Zij moeten enkel betalen als ze ’t Stad weer in willen.’