Een Limburgse spermacel (rood omcirkeld) bewondert de omgeving, terwijl uitheemse zaadcellen alvast aan de feestdis aanschuiven.

Limburgs sperma trager dan normaal zaad

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zal haar spermavoorraad niet langer aanlengen met buitenlandse spermatozoïden. 'Het Limburgse zaad komt altijd te laat voor de bevruchting', zegt specialist Willem Ombelet.

‘We verzinnen het niet’, beklemtoont fertiliteitsarts Willem Ombelet. ‘Limburgs sperma is net iets gezapiger dan normaal sperma, dat mee met zijn tijd is en zo snel mogelijk zijn doel tracht te bereiken. De Limburgse zaadcellen passen voor een jachtig bestaan en genieten graag van de omgeving. Ze nemen rustig hun tijd om terzake te komen, waardoor ze negen op de tien keer te laat zijn wanneer de koek verdeeld wordt. Tegen dat zij op het feest arriveren, is de bevruchting al gepasseerd.’

Limburgse dames die voor een kwakje sperma aankloppen bij het Ziekenhuis Oost-Limburg raken daardoor vaker bevrucht door buitenlands zaad dan door spermatozoïden van eigen bodem. ‘Ook spermacellen van mannen uit andere provincies geven onze trage dikkopjes het nakijken. Dat noopt er ons toe om onze spermabank af te schermen. Voortaan spuiten we behoeftige vrouwen exclusief vol met Limburgs zaad‘, kondigt het Genkse ziekenhuis aan.

Dat neigt naar protectionisme en discriminatie. Vreest de Limburgse spermabank geen klacht wegens racisme bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR)? ‘Neen, hoor. We houden ons ver van eugenetica. Niet de etniciteit van het sperma is belangrijk, wel de aanwezigheid van een onmiskenbaar Limburggevoel: traag, maar gezellig’, legt Ombelet uit.

Daarbij stipt de arts aan dat Limburg nu al een etnische mengelmoes is. ‘Er wonen hier veel etnische Italianen, Turken, Socialisten, Marokkanen en Polen’, stipt Ombelet aan. ‘Hun afkomst vertaalt zich echter niet in sneller of trager sperma. De Limburgse minderheidsgroepen hebben zich voorbeeldig aangepast. Ook hun spermatozoa bewegen zich beduidend langzamer voort dan de Deense veroveraars die we normaal gezien loslaten op de vruchtbare akkers van onze vrouwen.’

Willem Ombelet:
‘Niet etniciteit van sperma is belangrijk, maar aanwezigheid van Limburggevoel’

‘Je moet je het trauma voorstellen’, besluit de dokter, ‘van een onvruchtbare Turkse man die zijn Poolse vrouw laat bezwangeren met zaad uit Denemarken. Na enkele jaren wordt hij in zijn eigen huis overtroefd door een blonde viking die in een minuut gezegd krijgt waar z’n vader een half uur op moet sjieken. Dat komt de huiselijke gezelligheid niet ten goede.’