Vlaanderen krijgt morgen een pak sneeuw te verwerken. Zonder Haïtiaanse noodhulp redden wij het niet. (Foto Hans Dekeyser)

Vlaanderen ontvangt Haïtiaanse noodhulp

Morgen dreigt een sneeuwzone het hele land plat te leggen. De gevolgen zullen niet te overzien zijn. Haïti staat Vlaanderen bij met humanitaire noodhulp, maar dringt tegelijk aan op politieke hervormingen.

Na felle diplomatieke onderhandelingen met de Vlaamse regering heeft Haïti ingestemd noodhulp te verlenen wanneer de aangekondigde grote sneeuwzone Vlaanderen lamlegt. ‘Dat is het minste wat ze voor ons kunnen doen’, stelt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). ‘Na al wat wij in het verleden voor Haïti hebben gedaan wanneer zij door veel kleinschaligere natuurrampen werden getroffen, is een wederdienst van hun kant niet meer dan logisch.’

Peeters betreurt dat de noodhulp er niet spontaan gekomen is. ‘Maar is onderweg en dat is het voornaamste. Via onze sterke ambassadeurs hebben we van de Haïtianen enkele miljoenen euro’s aan materiële noodhulp los kunnen peuteren. Nu sneeuwzone in combinatie met de dodelijke griepepidemie ons gewest teistert, maakt van Vlaanderen momenteel een economisch rampgebied. Met de hulp van Haïtianen, die de nodige expertise hebben opgedaan als het gaat over natuurrampen in combinatie met epidemieën, willen we de gevolgen voor onze economie zo veel mogelijk minimaliseren.’

‘Ik ben zeer tevreden over onze samenwerking met Vlaanderen’, zegt Michel Martelly, de president van Haïti . ‘We zullen bewijzen een betrouwbare partner te zijn. We sturen onze voornaamste ervaringsdeskundigen qua leven in open lucht. Zij zullen steunpakketten met Haïtiaans drinkwater, cholera en politieke verdeeldheid uitdelen aan de automobilisten die zich op weg naar hun werk vastrijden op de E40. In ruil voor onze steun zullen we in Brussel wel ingrijpende politieke hervormingen bepleiten. Helaas heb ik tot nu toe nog niet veel competente bestuurders ontmoet.’

Haïtikenner Robin Ramaekers kan Martelly daarin bijtreden. ‘Door de Haïtiaanse hulp zal de Vlaming toch nog op tijd op zijn werk geraken zodat de schade voor de economische motor van België binnen de perken blijft. Bovendien zijn de Haïtianen heel bedreven in puinruimen’, weet de VRT-journalist. ‘Ze maken bij wijze van spreken iedere dag hun wegen sneeuwvrij, als er tenminste wegen beschikbaar zijn. Voor de geweren die de Haïtiaanse hulpverleners bij zich hebben, moeten de Vlaming geen schrik hebben. Die gebruiken ze toch nooit.’

Michel Martelly:
‘We sturen onze voornaamste ervaringsdeskundigen qua leven in open lucht’

‘Ik vrees dat de Haïtiaanse hulp ruim onvoldoende is’, werpt onheilsprofeet Frank Deboosere op. ‘De humanitaire ramp die door de sneeuwzone wordt veroorzaakt, zal niet te overzien zijn. Ik raad iedereen aan om ramen en deuren te sluiten en voldoende water te drinken. Adem de sneeuw zeker niet in! Vooral in grootsteden kan die gevaarlijk toxische partikeltjes bevatten.’