Iedereen haat de ref. Omdat zij zo veel onverantwoorde risico's nemen, moeten ze meer betalen voor een overlijdensverzekering.

Arbiters betalen hogere verzekeringspremie

Overlijdensverzekeringen zullen fors duurder worden voor scheidsrechters en grensrechters. Zij lijden een te risicovol leven. 'Wie zich vrijwillig blootstelt aan risico's betaalt meer', redeneert AG Insurance.

De verzekeraars mogen vanaf 21 december geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen. Voor sommige verzekeraars is dat verbod een aanleiding om nieuwe criteria te hanteren voor de kostprijs van een overlijdensverzekering. Zodoende zullen scheidsrechters en grensrechters dubbel zoveel moeten betalen voor hun verplichte overlijdensverzekering.

Marktleider AG Insurance zal strenger toezien op wat mensen uitoefenen als beroep. ‘Scheidsrechters en grensrechters zoeken de problemen zelf op‘, licht woordvoerder Gerrit Feyaerts toe. ‘Mensen die dit beroep uitoefenen, hebben veruit de laagste levensverwachting. Wij kunnen als verzekeraar niet instaan voor het roekeloos gedrag van sommige mensen. Wie voetbalwedstrijden in goede banen leidt, geeft blijk van een onbezonnen levensstijl. Mensen die scheidsrechter worden, zoeken het gevaar op. Dat zij een dubbele premie moeten betalen voor een overlijdensverzekering is een niet meer dan billijke regeling. Wie zich vrijwillig blootstelt aan risico’s betaalt meer, zo eenvoudig gaat dat in het verzekeringswezen.’

Feyaerts is streng voor de scheidsrechters. ‘Ze zouden beter zoals iedereen een normale job uitoefenen en in het weekend naar het voetbal gaan kijken in plaats van hun leven te wagen op de grasmat. Voetbalsupporters betalen een substantieel lager tarief voor hun overlijdensverzekering. Tijdens een voetbalmatch zuipen zij lauw bier, eten ze hotdogs met voldoende cholesterol en hoeven ze niets te vrezen van hun grootste vijand, met name de scheidsrechter en zijn grensrechters. Die hebben al werk genoeg om de spelers in bedwang te houden en zijn tegenover het supportersgelid fel in de minderheid. Supporters vermijden elk risico en genieten daardoor een korting van 10 à 15 procent.’

AG Insurance:
‘Ze zouden beter zoals iedereen een normale job uitoefenen’

Feyaerts erkent wel dat het geen evidentie zal zijn om te controleren wie scheidsrechter is en wie niet. ‘Het grootste probleem zijn de mensen met een echt beroep die in het weekend als scheidsrechters of grensrechter in het zwart bijklussen. Zij vallen voor ons als verzekeraar moeilijk te traceren. Daarom schakelen we de fiscus in om de zwartwerkende scheidsrechters op te sporen.’