'Er is niets wat een Vlaamse CEO kan, dat een Indische CEO ook niet kan.'

Outsourcen CEO’s steeds populairder

Veel firma's kreunen onder de loonlasten en bonuspakketten die ze moeten uitkeren aan hun veeleisende CEO's. Daarom zoeken steeds meer bedrijven hun heil bij goedkopere Indische en Chinese managers.

In de economie van vandaag telt elke euro. Veel bedrijven grijpen daarom naar uitbesteding als een voor de hand liggend alternatief om de loonkosten te drukken. De hoogste lasten komen daarbij het eerst in het vizier, en dat zijn de stevig betaalde Westerse CEO’s.

‘Een CEO kost veel geld’, zegt econoom Geert Noels (UGent), ‘en raden van bestuur zijn langzaam aan het inzien dat ze voor veel minder geld een ervaren Indische of Chinese manager kunnen aannemen die vergelijkbare resultaten kan boeken. Op die manier kan een bedrijf zich permitteren vele andere werknemers wel aan boord te houden.’

De Mechelse biomassa-onderneming Putrefax is één zo’n firma. ‘We berekenden dat we door een Indische CEO aan te werven, jaarlijks zo’n €7 miljoen konden besparen’, zegt Daniël Moonen, voorzitter van de raad van bestuur, ‘Voor een bedrijf met een jaaromzet van €84 miljoen betekent dat een serieuze opsteker. Er is niets wat een Vlaamse CEO kan, dat een Indische CEO ook niet kan doen.’

Belangenvereniging Voka is echter kwaad. Woordvoerder Jens Joossens: ‘Men kiest voor het makkelijke kortetermijndenken. Een Vlaamse CEO is zijn loon waard omdat hij veel toegevoegde waarde en een bredere opleiding heeft. Bovedien kent hij de bedrijfscultuur en de lokale werkethiek veel beter.’

‘CEO’s zijn jammer genoeg een kwetsbare groep’, geeft Noels toe, ‘de jaren dat een zware BMW en een gouden handdruk erbij horen, zijn voorbij. Ze zullen zich moeten aanpassen om competetief te blijven met hun concurrenten uit Azië en Oost-Europa.’

Martin Depaepe is één zo’n CEO die zonder werk zit. Zijn melkbedrijf uit Oplinter verving hem in februari door een Chinese manager uit Beijing. ‘Dat deed erg veel pijn’, zegt hij, ‘ik had echt m’n hart en ziel gegeven voor mijn firma. Ik klopte alle dagen serieuze overuren en mijn gezinsleven leed eronder. Voor niets, zo blijkt nu.’

Geert Noels:
‘CEO’s moeten zich aanpassen om competitief te blijven’

Jens Joossens van Voka waarschuwt nog voor de langetermijngevolgen: ‘Denk maar niet dat buitenlandse CEO’s hier geïnteresseerd zijn in meer dan snel wat geld verdienen. Door de Vlaamse manager buitenspel te zetten, vernietigt men het economische en sociale weefsel van een hele regio, met verstrekkende gevolgen.’