Gratis bier voor iedereen is 'prioriteit nummer één.

G1000 eist gratis bier voor iedereen

Het burgerinitiatief de G1000 heeft zijn eindrapport klaar. De resultaten van dit rapport zijn nu voor het grote publiek bekendgemaakt en aan de verschillende parlementen in dit land overgedragen.

De G1000 was opgestart naar aanleiding van de politieke crisis na de vorige federale Verkiezingen. Dit weekend werkten in het Huis der Parlementsleden in Brussel 32 burgers aan een slotakkoord. Initiatiefnemer David Van Reybroeck is ambitieus. ‘Mits enkele kleine aanpassingen moet het eindrapport van de G1000 de Belgische grondwet op termijn vervangen.’

Van Reybroeck stelt met trots de aanbevelingen van zijn geesteskind voor. ‘Dit rapport legt de gevoeligheden bij de burgerbevolking bloot. Gezien het democratische en representatieve karakter ervan, kunnen deze adviezen niet zomaar in de wind worden geslagen. We hebben aan den lijve ondervonden dat de kloof tussen de mensen en de politiek te groot is. Wat interesseert mensen nu een indexsprong? Ook van loonkostverminderingen of banenplannen liggen mensen niet wakker. Aan dergelijke wollige praat doet de G1000 niet mee.’

Maar waar ligt de burger dan wel wakker van? Van Reybroeck geeft spontaan enkele voorbeelden. ‘De crisis bij Club Brugge bijvoorbeeld ligt de mensen erg nauw aan het hart. Veel meer dan elke economische crisis. Wie wordt hun volgende trainer? Speelt Club Brugge het best in een 4-4-2 of in een 4-3-3 opstelling? Dat zijn de existentiële vragen waar mensen hun slaap voor laten. Wanneer het onderwerp voetbal werd aangesneden, werd er pas écht gediscussieerd.’

Een grote unanimiteit was er op andere vlakken wel. Zo kwam men in de G1000 snel tot de consensus dat bier overal gratis moet zijn voor iedereen. Van Reybroeck is helder. ‘Dit is duidelijk beleidsprioriteit nummer één voor de politiek. Het bewijst de kracht van de G1000 dat we in zo’n korte tijdspanne in dergelijke dossiers een akkoord kunnen sluiten. Hier kan de politiek nog een puntje aan zuigen.’

Ook voor de belastingen heeft de G1000 een oplossing. ‘De discussie om hoge lonen al dan niet meer te belasten of omtrent de verdeling van de fiscale druk kan veel efficiënter. Het advies van de G1000 is om de belastingen af te schaffen. Het afschaffen van de belastingen is een enorm belangrijk wapen in de strijd tegen fraude. Bovendien is dit ook nog eens kostenbesparend.’

David Van Reybroeck:
‘Het afschaffen van belastingen is een belangrijk wapen in strijd tegen fraude’

Door dergelijke kleine structurele maatregelen voor te stellen denkt Van Reybroeck met zijn beweging op politiek vlak relevant te kunnen zijn.