Astrid Bryan is een ongeletterde succesauteur. 'Moet je echt een pen kunnen vasthouden om de boekentoptien te domineren?'

Analfabetisme bij schrijvers groot taboe

Vanavond wordt de Boekenbeurs plechtig geopend. Vele auteurs zullen daar aanwezig zijn om hun boek te promoten. Toch kampt het schrijversvak met een groot probleem: drie op tien is analfabeet.

Dertig procent van de Vlaamse auteurs die zullen signeren op de Boekenbeurs kan lezen noch schrijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse overheid. Daarom zet minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) een sensibiliseringscampagne op om het analfabetisme bij schrijvers uit de taboesfeer te halen. ‘Het is geen schande om als schrijver analfabeet te zijn. Door het grote taboe op ongeletterdheid belanden veel schrijvers in de marginaliteit, met depressies en alcoholisme tot gevolg. Dat komt de kwaliteit van hun oeuvre niet ten goede.’

Schauvliege wil auteurs stimuleren om te schrijven over hun bestaan als analfabeet. ‘Ook erover praten helpt. Maar schrijven is vaak een adequatere manier om problemen te verwerken’, zegt ze.

Dat blijkt ook uit de anonieme getuigenis van een auteur. ‘Ik voel een drang om over mijn analfabetisme te schrijven. Dat levert helaas enkele praktische problemen op. Zo zou ik graag anoniem blijven. Een auteur die in een boek schrijft dat hij ongeletterd is, maakt bij de lezer een onbetrouwbare indruk. Onterecht! Ik ben nochtans een betrouwbaar schrijver‘, beweert de analfabete auteur.

Opdat schrijvers zichzelf zouden outen als analfabeet heeft de Vlaamse overheid de hulp ingeroepen van Astrid Bryan. Zij wordt het rolmodel van de ongeletterde schrijvers. Om de sensibiliseringscampagne kracht bij te zetten, heeft de Antwerpse een boek gepubliceerd dat ze op de Boekenbeurs zal presenteren. Zo bewijst ze dat je niet geletterd hoeft te zijn om een boek te schrijven dat goed verkoopt.

Astrid Bryan wordt boegbeeld van analfabeet schrijversgild

Astrid Bryan zelf is apetrots dat ze het boegbeeld wordt van het analfabete schrijversgild. ‘Iedereen weet dat ik niet kan schrijven of lezen. Toch houdt mij dat niet tegen om een hoop boeken te signeren op de Boekenbeurs. Moet je echt een pen kunnen vasthouden om de boekentoptien te domineren? Neen. Dat is een vooroordeel dat kant noch wal raakt. Het is echt amazing dat ik het gezicht word van de Vlaamse literaire wereld.’