Alexander De Croo kan zich vinden in het voorstel om verkiezingen te vervangen door opiniepeilingen. 'Zo lang we maar de kiesdrempel halen!'

‘Verkiezingen meest onbetrouwbare peiling’

In tijden van verkiezingen worden we overstelpt met opiniepeilingen. Na een grondig onderzoek kwam onderzoeksbureau Ipsos tot de conclusie dat verkiezingen de meest onbetrouwbare opiniepeiling zijn.

In opdracht van zichzelf voerde het grote peilingbureau Ipsos onderzoek uit naar de betrouwbaarheid van verkiezingen. Het kwam daarbij tot de conclusie dat 99,4 procent van de verkiezingen niet stroken met de opiniepeilingen. Daarbij houden de onderzoekers rekening met een foutenmarge van 3,7 procent.

Wanneer opiniepeilingen wel in de lijn liggen van de verkiezingsuitslag, gaat het bovenal om verkiezingen in een communistisch regime waar de kandidaten vlotjes een stalinistische scores behalen. Ook de voorzittersverkiezingen van Vlaams-Nationalistische partijen zijn een betrouwbare weerspiegeling van eerdere peilingen.

De conclusies die Ipsos trekt in zijn rapport zijn duidelijk: de verkiezingsuitslag strookt zelden met de daarvoor gevoerde opiniepeilingen. Daardoor verliezen verkiezingen hun betrouwbare auro en brengen zij zelfs de geloofwaardigheid van de opiniepeilingen in gevaar. De verkiezingen afschaffen is, aldsu het Ipsos-rapport, de enige optie.

Ipsos stelt als alternatief voor de verkiezingen een eigen betrouwbare en onafhankelijke opiniepeiling voor die de zetelverdeling bepaalt. Als de zetelverdeling de regeringsvormers niet uitkomt, kunnen ze altijd een nieuwe opiniepeiling aanvragen. Zo wordt een lange formatieronde uitgesloten.

Rapport Ipsos:
‘Verkiezingen afschaffen enige optie’

De meeste politici reageren met enige terughoudendheid op het voorstel. Alexander De Croo, voorzitter van de Open Vld, is wel laaiend enthousiast. ‘We staan open voor alle voorstellen die de democratie ten goede komen. Zo lang we de garantie krijgen de kiesdrempel te halen, kan men op onze steun rekenen!’