Pascal Smet maakt komaf met het watervalsysteem en het lerarentekort. 'Door het lager onderwijs met zes jaar te verlengen pakken we de ongelijkheid aan.'

Smet schaft studiekeuze af in secundair

Uit de nieuwe onderwijsnota van Pascal Smet (sp.a) blijkt dat het lager onderwijs met zes jaar wordt verlengd. Het middelbaar onderwijs verdwijnt. Zo wil de minister verkeerde studiekeuzes voorkomen.

Vanaf één september zullen het lager en secundair onderwijs naadloos in elkaar overgaan. De secundaire richtingen worden afgeschaft. Het eerste middelbaar heet voortaan het zevende leerjaar, het zesde middelbaar wordt zo het twaalfde leerjaar.

‘Elke jongere moet met dezelfde kansen aan het hoger onderwijs kunnen beginnen’, licht Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet toe. ‘De opdeling in BSO, TSO, ASO en KSO creëert een te grote ongelijkheid. Daarom trekken we het lager onderwijs door tot de leeftijd van achttien jaar. Over drie jaar willen we ook het buitengewoon secundair onderwijs integreren in het nieuwe onderwijsstelsel. Vanaf de leeftijd van achttien zullen leerlingen kunnen overschakelen naar het hoger onderwijs.’

Smet wil vermijden dat scholieren in de problemen komen met hun studiekeuze. ‘Daarom moeten we het kiezen zo lang mogelijk uitstellen. Op twaalf of veertien jaar zijn jongeren nog niet rijp genoeg om levensbepalende keuzes te maken. Om verkeerde keuzes te vermijden, schaffen we de studiekeuze gewoon af. Zo maken we ook komaf met het watervalsysteem. Elke scholier kan nu rustig ter plaatse blijven trappelen. De ongelijkheden die in het vorige systeem zaten, zijn er in het nieuwe schooljaar helemaal uit. Het aantal leerlingen dat zonder diploma de schoolbanken verlaat, zal drastisch worden teruggedrongen.’

Het secundair onderwijs was lange tijd een bron van discussie en conflict. Door het helemaal af te schaffen, is daar geen sprake meer van. Daarnaast wijst Smet erop dat de afschaffing van het secundair onderwijs een geknipte oplossing is voor het lerarentekort. ‘Leerkrachten uit het lager onderwijs kunnen nu ook lesgeven aan zestien of zeventienjarigen. Zo vergroten we de flexibiliteit en is er een betere doorstroming van leerkrachten.’

Pascal Smet:
‘Elke scholier kan nu rustig ter plaatse blijven trappelen’

Doordat er een grotere variatie zal zijn in de leeftijdsgroepen waar leerkrachten les aan geven, wordt de job aangenamer, hoopt Smet.

Het vernieuwde lesprogramma biedt jongeren een gezonde mix. ‘We moeten de leerlingen van alles wat laten proeven’, vindt Smet. ‘Alleen voor Latijn is er in dit systeem geen plaats.’ Toch dreigen de leerkrachten Latijn niet zonder job te vallen. ‘Zij kunnen een nieuwer carrière beginnen als museumstuk in tentoonstellingen of openluchtmusea.’