Muggen die zich niet aan het vliegverbod houden, krijgen een GAS-boete aan hun laars gelapt.

Rode Kruis eist vliegverbod voor muggen

Mooie en warme zomerdagen brengen jammer genoeg ook elk jaar muggen met zich mee. Ook het Rode Kruis ondervindt de nadelige gevolgen daarvan, en eist een nachtelijk vliegverbod.

België kampt momenteel met een muggenplaag, in de hand gewerkt door het natte voorjaar en de hete zomer. Dit baart het Rode Kruis grote zorgen.

Woordvoerder Thibaut Bourdieu: ‘De zomermaanden zijn steeds precaire voor ons. Muggen pikken bloed in dat wij anders kunnen verzamelen tijdens onze bloedinzamelacties. Door de omvang van de muggenplaag krijgen we deze zomer nog minder bloeddonaties binnen dan andere jaren. Er dreigt bloedarmoede onder de bevolking.’

Het Rode Kruis eist daarom een nachtelijk vliegverbod voor muggen. ‘Deze muggenplaag is een streep door onze rekening. Volgens recent onderzoek van het vakblad Prescrire zijn mensen door deze muggenplaag minder geneigd bloed te geven. Muggen kunnen ongehinderd naar de mensen toegaan, terwijl wij hen zelf moeten aantrekken met allerhande acties’, klaagt Bourdieu.

Omdat het Rode Kruis ook aan het welzijn van de mug denkt, vraagt het enkel een nachtelijk vliegverbod. ‘De meeste prikdelicten worden immers ’s nachts gepleegd,’ voegt Bourdieu er nog aan toe.

Ook Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft wel oren naar het voorstel van het Rode Kruis. ‘Het aantal decibels dat de muggen ’s nachts met hun irritant zoemende geluid produceren is ver boven de toegelaten quota. Dit leidt tot geluidsoverlast en kan gehoorschade en andere gezondheidsklachten zoals slapeloosheid in de hand werken.’

Rode Kruis:
‘Muggen kunnen ongehinderd naar de mensen, terwijl wij hen moeten aantrekken met acties’

Daarom zullen muggen die zich niet aan deze regel houden worden gesanctioneerd met een GAS-boete, aldus nog Schauvliege.