Luc Coene heeft alvast de blik van een waanzinnige. Nu zijn psychiaters het erover eens dat hij ontoerekeningsvatbaar is.

Schizofrene Nationale Bank geïnterneerd

De Nationale Bank van België (NBB) is ontoerekeningsvatbaar en wordt in haar geheel geïnterneerd. Specialisten stelden vast dat de centrale bankiers lijden aan schizofrenie en psychotische waanideeën.

‘De Nationale Bank is een bedreiging voor de samenleving en moet geïnterneerd worden’, zegt de eminente psychiater Paul Magnette, die zich gespecialiseerd heeft in de diagnose van onevenwichtige geestesgesteldheden. ‘Meer bepaald lijden Luc Coene en de zijnen aan verregaande schizofrenie. Er is een flagrante discrepantie tussen de positieve stemmen in hun hoofd en hun negatieve uitspraken over de automatische indexering.’

Lang was niet zeker of de Nationale Bank wel zot in haar kop was. ‘Zij heeft een ernstige persoonlijkheidsstoornis, maar mogelijk véínst zij slechts een psychose‘, sust Patrick Dewael, een experimenteel neuroloog met een heel eigen kijk op de kwestie. ‘De Nationale Bank wist waarmee zij bezig was en was in staat een onderscheid te maken tussen wat mag en niet mag.’

Een jury van vakbonden heeft de bank echter ontoerekeningsvatbaar verklaard en dan zit er maar één iets op: internering. ‘De narcistische en antisociale persoonlijkheid van de Nationale Bank laten ons geen andere keus’, zegt de eminente bedrijfspsycholoog Rudy De Leeuw. ‘Ik ga niet zeggen dat Luc Coene zot is, maar hij is wel serieus van zijn lotje getikt. Alsof ik als boegbeeld van een socialistisch vakverbond zou beleggen in vastgoed en dan nog eens zou gaan profiteren van de notionele interestaftrek. Waanzin.’

Rudy De Leeuw:
‘Ik ga niet zeggen dat Luc Coene zot is, maar hij is wel serieus van zijn lotje getikt’

De centrale bankiers worden opgesloten in een speciale afdeling van hun statige gevangenis in Brussel. Daar wordt een psychiatrische kliniek ingericht waar zij op kosten van de belastingbetaler alle nodige medische zorg krijgen, zoals champagne, kaviaar, dikke sigaren en van tijd tot tijd een automatische indexering van hun oprotpremie.