Vol trots kondigt Paul Magnette enkele maatregelen aan waar geen enkele Waal armer van wordt. 'De rode lantaarn ontvangt een extra uitkering.'

PS eist kortere Touretappes in Wallonië

De PS heeft aan de Tourdirectie bijkomende eisen gesteld voor de Waalse passage. Wegens de arbeidstijdverkorting zullen de ritten drastisch worden ingekort. Ook wordt er op stalen fietsen gekoerst.

Paul Magnette (PS) is tevreden dat Wallonië zijn eigen accenten kan leggen in de Tour. ‘De Tour is een belangrijk en prestigieus evenement, maar we mogen onze eigenheid niet verloochenen. Daarom heeft de Waalse regering er bij de Tourdirectie op aangedrongen om rekening te houden met de regionale gevoeligheden’, zegt de minister van Overheidsbedrijven. ‘Aan de proloog zal niet gemorreld worden. De twee etappes op Waalse bodem zullen wel drastisch ingekort worden. Renners jagen zich veel te hard af om op tijd thuis te zijn. Dat past niet in het Waalse klimaat van arbeidstijdverkorting. We korten de ritten in opdat de renners tegen een gezapiger tempo kunnen fietsen. Zo kunnen ze ’s middags rustig de tijd nemen om uitgebreid te picknicken aan de oevers van de Maas.’

Om de renners toch nog enige uitdaging te geven zal er verplicht gereden worden op stalen fietsen. ‘Rijden met materiaal uit carbon zal zwaar bestraft worden. Nu wielrenners niet langer zelfstandigen zijn, maar loontrekkenden, moeten zij solidariteit betonen met het Waalse werkvolk.’

Magnette wil het sociale aspect niet uit de weg gaan. ‘De sterke schouders moeten de zwakkeren in de samenleving steunen. Daarom worden er aan de meet bonificatieseconden uitgedeeld aan de drie laatste renners. De rode lantaarn zal een extra uitkering ontvangen. Bij de tussensprints vallen er vakbondspremies te rapen. Dat alles past in de opzet om het warme Waalse klimaat in de verf te zetten.’

Renners die in het bezit zijn van een lidkaart van de PS zullen licht bevoordeeld worden. ‘Zij zullen eerder mogen starten en krijgen voorrang aan de aankomst. Deelnemers zonder lidkaart kunnen zich opmaken aan een administratieve mallemolen aan de start. Die kan oplopen tot twee uur wachttijd’, verklaart Magnette.

Paul Magnette:
‘Renners met een lidkaart van de PS krijgen voorrang aan de aankomst’

Tourdirecteur Christian Prudhomme zegt dat er nu volledig rekening wordt gehouden met de Waalse gevoeligheden. Toch ontkent hij niet dat er naar alternatieven is gezocht. ‘We wilden uitwijken naar Duitsland met het Tourcircus, maar een vanuit Duitsland binnenvallend peloton zou in de Elzas voor flink wat verwarring zorgen.’