Mark Eyskens legt uit dat het irrationele bochtenwerk van CD&V enkel bedoeld is om een plaatsje in de hemel te veroveren.

Eyskens: ‘Geloof maakt CD&V’ers irrationeel’

De kosmische entiteit Mark Eyskens heeft een boek over spiritualiteit geschreven. Daarin verklaart de ex-premier waarom het geloof in een opperwezen slechte politici maakt van christendemocraten.

Nu eens filosofisch en beschouwend, dan weer anekdotisch en speels, maar steeds vol begeestering legt Eyskens uit hoe bizarre beleidsdaden van de christen-Vlaamse kiesvereniging CD&V tot stand zijn gekomen. ‘Het geloof in een opperwezen en het eeuwige leven leiden ertoe dat het de CD&V-politicus geen zier kan schelen wat de gevolgen zijn van zijn gedrag in deze wereld’, schrijft het tweehonderdjarige verschijnsel. ‘Inschikkelijkheid is de grootste deugd, doortastend optreden wordt zoveel mogelijk vermeden. CD&V’ers geloven dat ze daarvoor beloond worden zodra ze afstand doen van hun stoffelijke verschijningsvorm.’

Eyskens zelf bewoont zijn stoffelijke lichaam al enige decennia voorbij de houdbaarheidsdatum. ‘Mijn inschikkelijke temperament houdt me op het ondermaanse’, gniffelt de christendemocratische entiteit samenzweerderig.

In zijn boek geeft de CD&V’er talloze voorbeelden van beslissingen die niet overeen lijken te stemmen met de principes van deugdelijk bestuur. Zo heeft Eyskens het over de financiële garanties voor banken en de bijdrage aan Europese noodfondsen. ‘Die behelzen een derde van het bruto nationaal product. De laatste maal dat een Europees land tot dergelijke verplichtingen werd gebracht, was kort na de Eerste Wereldoorlog, zo omstreeks 1923. Ik was toen een jonge ziel van een jaar of honderdtien. Toen werd het Rührgebied bezet om Duitsland met geld over de brug te doen komen. Tegenwoordig heeft de CD&V volkomen vrijwillig een vergelijkbare inspanning geleverd. Ik verzeker u: de beloning voor zoveel goedgeefsheid zal groot zijn!’

In een spannend hoofdstuk geeft Eyskens toelichting bij de irrationele toegiften voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV. ‘Het aantal Nederlandstalige magistraten in Brussel zal dalen. De procureur van Brussel zal voor altijd een Franstalige moeten zijn. Franstalige parketmagistraten worden bevoegd in Halle-Vilvoorde. Veel minder rechters dan vroeger zullen nog tweetalig moeten zijn’, somt de erudiete christendemocraat op. ‘Het komt erop neer dat we het gerechtelijke Brussel, een niet onbelangrijke economische sector, volledig cadeau hebben gedaan aan onze Franstalige vrienden. Ik hoor de Hemelpoorten reeds openzwaaien voor zoveel gulheid!’

Mark Eyskens:
‘Inschikkelijkheid is de grootste deugd, doortastend optreden wordt zoveel mogelijk vermeden’

Partijvoorzitter Wouter Beke weerlegt de beweringen van het fenomeen Eyskens. ‘De verklaring is veel eenvoudiger’, beweert het gedelegeerd kasplantje van CD&V. ‘Het klopt niet dat we puntjes willen scoren voor het hiernamaals. Daarin ben ik zeer formeel. Het is simpelweg onbekwaamheid. Mijn bankenredders zijn sociopaten die de wereld willen zien branden, mijn staatshervormers zijn amateurs en mijn jaknikkers zijn houten servazen. Goed, daar moeten we mee leren leven, maar ik vraag me af waarom iedereen altijd naar ons kijkt. De socialisten en de liberalen zaten ook aan de onderhandelingstafel, maar zij moeten nooit verantwoorden waarom ze het niet kunnen. Als u mij nu toestaat om mijn duim in mijn mond te steken en mij terug te trekken in mijn grootste dossierkast…’