Pascal Smet voert het Engels in als lingua franca op de speelplaats. 'Zo wordt iedere leerling anderstalig, wat goed is voor mijn gelijkekansenbeleid.'

Engels vervangt Nederlands op de speelplaats

Vanaf volgend schooljaar zal er op de speelplaatsen van elke lagere en middelbare school enkel nog in het Engels gecommuniceerd mogen worden. Er staan strenge sancties op het gebruik van het Nederlands.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) hervormt erop los en heeft weer een ingeving. Op elke basisschool en iedere middelbare school zullen leerlingen elkaar ’s ochtends begroeten met een ‘good morning’ in plaats van het klassieke ‘goeiemorgen’. Smet noemt die evolutie de logica zelve. ‘Jongeren moeten zo vroeg mogelijk beginnen met het volledig onder de knie te krijgen van het Engels. Dat is nodig als ze maatschappelijk en economisch relevant willen zijn in de wereld van morgen.’

Zo moet het Nederlands evalueren naar even een dode taal als het Latijn, hoopt Smet. ‘Het Nederlands heeft in een geglobaliseerde wereld geen enkele economische betekenis meer. De tijd dat het Nederlands wordt opgedrongen aan jongeren is voorbij. Als ze nog interesse in de taal vertonen, kunnen ze het als keuzevak in hun lessenpakket opnemen.’ Indien de maatregel een succes blijkt, zullen ook kleuters Engels moeten spreken op de speelplaats.

Smet benadrukt dat het nieuwe onderwijsdecreet heel wat perspectieven biedt voor maatschappelijk zwakkere kinderen, die vaak anderstalig zijn. ‘Door het Engels als lingua franca op de speelplaats in te voeren is iedereen er anderstalig, ook de autochtone leerlingen. Doordat elke scholier op het vlak van taal gelijk is, zal de toegankelijkheid van ons onderwijs verhoogd worden. Dat is een opsteker voor mijn gelijkekansenbeleid.’

Ook Geert Bourgeois (N-VA) is tevreden dat er enkel nog Engels zal mogen worden gesproken op de Vlaamse speelplaatsen. ‘We hebben eindelijk een machtig wapen gevonden om de verfransing van de speelplaatsen in de Brusselse Rand tegen te gaan’, meent de minister van Inburgering.

Pascal Smet:
‘Het Nederlands heeft in een geglobaliseerde wereld geen enkele economische betekenis meer’

Binnen de Vlaamse regering leefde wel de vrees dat Engelstalige scholieren sneller het contact met hun grootouders kunnen verliezen. Daarom stelt Smet expliciet dat ouders hun kinderen nog in het Nederlands, of althans de zuidelijke, boerse variant daarvan, mogen opvoeden. ‘Al zullen we dat ook niet aanmoedigen. We hopen dat ouders intelligent genoeg zijn om hun kinderen voldoende met het Engels in contact te laten komen.’