Patrick De Maeseneire pleit voor het afschaffen van het loon voor werknemers. 'Zo kunnen bedrijfsleiders op maximumcapaciteit mensen aanwerven.'

Topmanagers: ‘Lonen gevaar voor bonussen’

Nu de economische crisis in alle hevigheid woedt, beginnen ook de sterkste schouders te plooien. Topmanagers luiden de alarmbel: 'De stijgende loonkost staat een performant bonusbeleid in de weg.'

Er klinkt uit de monden van de Belgische topmanagers veel ongerustheid. ‘We staan op het randje van de armoedegrens‘, laat Bert De Graeve zich ontvallen. Door de stijgende loonkosten dreigt er gesnoeid te moeten worden in de bonussen van topmanagers. ‘We hebben de verdomde plicht te verhinderen dat het zover komt’, stelt Carlos Brito van InBev.

Patrick De Maeseneire, topman van Adecco, heeft mogelijk een oplossing voor het nijpende probleem: ‘Laat ons de lonen van de werknemers met onmiddellijke ingang afschaffen. Eén keer de korte pijn en dan is alles vergeten. Door een geleidelijke loonafschaffing te vermijden besparen we loontrekkers de maandelijkse ontgoocheling wanneer ze hun loonbriefje zien. Ze zullen niet maand na maand moeten vaststellen dat hun loon steeds minder koopkracht voorstelt. Dat zou hun arbeidslust en rendement enkel maar doen afnemen.’

‘Nu de lonen afgeschaft worden, zal er niet meer kunnen worden gestaakt tegen te lage lonen’, stipt De Maeseneire aan. ‘Dat bespaart andermaal veel tijd en energie, die nu weer naar de arbeid zal gaan. Bedrijfsleiders kunnen op maximumcapaciteit mensen aanwerven zonder dat hen dat meer kost. De nieuwe jobs zullen als paddenstoelen uit de grond rijzen.’

Met de maatregelen proberen de topmanagers de Belgische economie weer concurrentieel te maken. ‘We moeten het gat met de lageloonlanden dichtrijden’, stelt Bert De Graeve, die ondertussen een grote ervaring opbouwde in China. ‘In het Oosten voert men voortdurend innovaties door op de arbeidsmarkt. Zo krijgen arbeiders in de Chinese textielsector hun dagloon pas uitbetaald als ze 25 uur gewerkt aan één stuk hebben. Wij mogen ons daar niet door laten doen.’

Volgens De Maeseneire kan België dankzij een algemene loonafschaf tegengewicht bieden aan China. ‘Onze bedrijven zullen niet meer de noodzaak voelen naar oosterse contreien te verkassen. Integendeel, het afschaffen van de lonen zal vele bedrijven naar België lokken, met een economische relance tot gevolg. Op termijn wordt België zo de economische motor van de Europese Unie.’

Toch zijn de topmanagers geen onverbiddelijke kapitalisten. Als toegift blijft de dertiende maand behouden. ‘Mensen zullen als dertiende maand evenveel geld ontvangen als in de twaalf overige maanden van het jaar’, belooft De Maeseneire.

Patrick De Maeseneire:
‘Het afschaffen van de lonen zal vele bedrijven naar België lokken’

Rudy De Leeuw van het ABVV reageert positief op de voorstellen van het patronaat. ‘Door de lonen af te schaffen zullen werkgevers minder geneigd zijn hun werknemers te ontslaan wanneer er gesaneerd moet worden. De mensen hebben zo meer werkzekerheid. Dat kunnen we alleen maar toejuichen’, redeneert de socialistische vakbondsleider.