Kardinaal Danneels voelt zich diep gekwetst. ‘Journalisten richten hun antiklerikale pijlen louter op ons, terwijl wij het beste voor hebben met de mensen.’

Danneels: ‘Jaloers op atheïstische pedofielen’

Kardinaal Godfried Danneels vindt het onrechtvaardig dat pedofiele geestelijken zwaarder worden aangepakt dan pederasten met een vrijzinnige achtergrond. 'Dat is discriminatie op basis van het geloof.'

Voormalig aartsbisschop Godfried Danneels is droevig. De krant Het Laatste Nieuws heeft hem andermaal op het hart getrapt met opgeblazen onthullingen. ‘Ik heb de stellige indruk dat de media enkel groot uitpakken met kindermisbruik als ze het op de een of andere manier kunnen linken aan de katholieke kerk’, stelt de kardinaal.

Danneels betreurt dat de meeste journalisten volgzaam meestappen in de hype van het atheïsme. ‘Niet geloven in God is tegenwoordig hip en trendy. Pasen associeert men liever met chocolade-eieren dan met de verrijzenis van Jezus Christus’, weet de ooit zo gerespecteerde geestelijke. ‘Ik ben het slachtoffer van die nefaste, want goddeloze ontwikkeling.’

‘Het is typisch voor journalisten dat zij niet tegen de stroom durven in te roeien’, vult Danneels’ raadsman Fernand Keuleneer aan. ‘Vanuit hun antiklerikale agenda proberen zij alle zonden Israëls toe te schrijven aan de clerus. Dat vinden ze blijkbaar prettig. Als ze ’s avonds thuiskomen, vraagt vrouwlief ongetwijfeld: “Vandaag opnieuw een handvol pedofiele priesters aan de schandpaal genageld? Dat heb je weer goed gedaan, schattebout!” Tja, het is maar waar je je zingeving haalt, nietwaar?’

Keuleneer vindt het bedroevend dat de pers zo eenzijdig bericht over kindermisbruik. ‘Wanneer journalisten een pedofiel in het vizier krijgen die ongelovig is, moffelen ze dat nieuws in een ultrakort artikeltje dat nauwelijks opvalt tussen de overlijdensberichten en de blitse advertenties. Maar wanneer het gerecht ontdekt dat mijn cliënt och here veertig pedofiliezaken onder zijn tapijt heeft geschoven, dan wordt dat breed uitgesmeerd op de voorpagina. Dat is niet hoffelijk.’

Danneels zegt diep gekwetst te zijn door de vele insinuaties die vanuit het gerecht de kranten bereiken. ‘Ik zeg het rechtuit: ik ben jaloers op atheïstische pedofielen’, werpt de van zijn voetstuk gevallen kerkleider op. ‘Als Marc V. niet voor de Broeders van Liefde had gewerkt, maar voor een vrijzinnig ziekenhuis, dan was er nooit zoveel trammelant over zijn zaak gemaakt. Dat is discriminatie op basis van het geloof.’

Fernand Keuleneer:
‘Vanuit hun antiklerikale agenda schrijven journalisten alle zonden Israëls toe aan de clerus’

‘En nog niet gelijk welk geloof. Enkel het christelijk geloof wordt geviseerd’, beklemtoont Keuleneer. De advocaat is verbaasd dat kranten nooit schrijven over pedofiele moslims. ‘Onze nemesis Etienne Vermeersch benadrukt maar al te graag dat het niet koosjer was van de Profeet om zijn favoriete vrouw te huwen toen zij nog maar zeven jaar oud was. Allemaal goed en wel, maar over hedendaags kindermisbruik in islamitische kringen zwijgen de media zedig.’

‘Journalisten richten hun antiklerikale pijlen louter op ons, terwijl wij het beste voor hebben met de mensen’, klaagt Danneels. ‘Je mag je beeld van de kerk toch niet laten vertekenen doordat enkele honderden pastoors met hun tengels aan onschuldige kinderen zaten?’