Door studenten economie te buizen wanneer ze slagen voor ethiek zorgt Pascal Smet ervoor dat hun opleiding perfect aansluit op hun loopbaan.

Smet: ‘Geslaagd voor ethiek? Jaar overdoen’

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) heeft beslist dat studenten economie hun jaar moeten overdoen als zij slagen voor het vak ethiek. 'We moeten jongen mensen voorbereiden op het echte leven.'

In het kader van de onderwijshervormingen die Pascal Smet doorvoert, zal ook de universitaire opleiding economie grondige wijzigingen ondergaan. ‘We moeten de studenten zo goed mogelijk voorbereiden op het echte leven en op de realiteit van de arbeidsmarkt. Daarom zullen studenten economie die slagen voor het vak ethiek hun jaar moeten overdoen’, deelt Smet mee.

De minister geeft toe dat de maatregel drastisch lijkt, maar wijst erop dat een en ander noodzakelijk is. ‘Een lage score op het vak ethiek wijst erop dat studenten klaar zijn voor een economische topfunctie. Bedrijven hebben niets aan economen die oog hebben voor ethiek. Studenten die een laag cijfer behalen voor het examen ethiek, krijgen een bonusscore op hun andere examens, zodat ze hun algemene resultaat kunnen opkrikken. Die bonus hoeven ze niet af te geven.’

Smet kondigt ook enkele nieuwe vakken aan. ‘Zo introduceren we een cursus graaicultuurfilosofie. De studenten leren zich zo perfect in te leven in de hoofden van CEO’s en managers’, verklaart de minister.

Ook in de politieke wetenschappen zal het vak geïntroduceerd worden. ‘Het onderwijs vervult zo perfect zijn taak: studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Studierichtingen sluiten nu beter aan op een verdere loopbaan.’

Unizo en Voka reageren positief op de hervormingen die Pascal Smet voorstelt. Toch blijft Luc De Bruyckere, voorzitter van Voka, dromen van een eigen opleiding. ‘Met een eigen hogeschool en eigen diploma’s hebben we de gelegenheid onze eigen accenten te leggen.’ Enkele onbevooroordeelde professoren willen meestappen in dat verhaal, pocht De Bruyckere.

Pascal Smet:
‘Bedrijven hebben niets aan economen die oog hebben voor ethiek’

De wijzigingen in het curriculum zorgen er wel voor dat er gesnoeid moet worden in het lespakket, waarschuwen pedagogen bezorgd. Zo zal er in de opleiding economie geen Spaans meer worden gegeven. ‘De economische realiteit (5) is door de crisis zo gewijzigd dat de taal van Cervantes geen enkele relevantie meer heeft op economisch vlak’, weet Smet. ‘Al worden uitzonderingen toegestaan als de lessen Spaans in het Engels gedoceerd worden.’