Hendrik Bogaert stoot meer CO2 uit dan inhoud. 'Eventueel moeten we hem een roetfilter door de strot rammen.'

Uitspraken Hendrik Bogaert 56 procent te hol

Slecht nieuws voor Hendrik Bogaert (CD&V). Analisten hebben ontdekt dat zijn uitspraken 56 procent te hol zijn. 'Zeker als het over de loonindexering gaat, hebben zijn woorden weinig of geen substantie.'

Alsof het nog niet erg genoeg is dat Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Loonmatiging, regelmatig in de media komt, voelt hij ook de noodzaak om af en toe zijn mond te openen en woorden te uiten.

‘Dat zou hij beter niet doen’, stelt data-analiste Stefanie Slembrouck (UGent). Zij is gespecialiseerd in het discours van mediafiguren. ‘Mijnheer Bogaert slaagt erin om per woord veel minder informatie over te dragen dan andere politici en opiniemakers. Zijn stellingen zijn 56 procent holler dan het Belgische gemiddelde – dat op zich al geen hoogvlieger is.’

Er zijn verscheidene redenen waarom het verkeerd loopt met Bogaert. ‘Ten eerste zijn er omgevingsfactoren. Bogaert komt voort uit de West-Vlaamse christendemocratie. Daar leeft geen traditie om ideeën kernachtig of begrijpelijk te formuleren’, legt Slembrouck uit. ‘Spreekwoordelijke vaagheid geldt er als de ideale camouflage voor een gebrek aan inhoud.’

Ten tweede spelen er persoonlijke factoren, stipt Slembrouck aan. ‘Bogaert presenteert zichzelf graag als een afgeborstelde blaaskaak en je zou kunnen zeggen dat hij dat ook is. Hij heeft een ijdele persoonlijkheid – vandaar zijn drang om in de schijnwerpers te staan. Hij hoort zichzelf graag spreken, maar heeft helaas zelden iets te zeggen. Daardoor moet het grote publiek het stellen met frasen die opgebouwd zijn uit willekeurig bij elkaar geharkte woorden en zinsdelen.’

Daarmee refereert de professor data-analyse aan Bogaerts recente uitspraken over de automatische loonindexering. ‘Wat de staatssecretaris precies voorstelt, is niemand duidelijk, maar iedereen kon wel horen dat zijn stembanden vibreerden’, vertelt Stefanie Slembrouck. ‘We hebben onze beste statistici losgelaten op zijn voorstel en de conclusie is eensluidend: zeker als het over de loonindexering gaat, hebben Bogaerts woorden weinig of geen substantie.’

Hoe moeten we daarmee omspringen? ‘Technisch gezien kun je niet vóór of tegen zijn standpunten zijn’, benadrukt Slembrouck. ‘Maar wie zichzelf enigszins respecteert, is er maar beter tegen.’

Het inhoudsloze gebrabbel van Bogaert is gevaarlijker dan het op het eerste lijkt, waarschuwt klimaatwetenschapper Peter Tom Jones (KU Leuven). ‘Hendrik Bogaert stoot bovengemiddeld veel CO2 uit. Dat is een bedreiging voor de volksgezondheid. Zeker als de staatssecretaris spreekt, verspreidt zijn lichaam verdacht veel broeikasgas’, merkt Tom Jones op. ‘De verhouding tussen inhoud en koolzuurgas is bij hem zeer ongunstig. In het algemeen belang is het beter dat Bogaert zwijgt. Eventueel moeten we hem een roetfilter door de strot rammen.’

Prof data-analyse:
‘Hij hoort zichzelf graag spreken, maar heeft helaas zelden iets te zeggen’

Bogaert trekt zich weinig aan van al die wetenschappelijke analyses. ‘Het belangrijkste is dat ik per fax een schouderklopje heb ontvangen van de Europese Commissie’, zegt het regeringslid. ‘Europa moedigt iedere politicus aan die zijn mond durft te openen over de loonindexering. Je kunt niet ontkennen dat ik dat heb gedaan.’