Op Pasen, nu zondag, mogen priesters uitslapen. De regering verplicht hen de paasviering al op Goede Vrijdag op te dragen. (Foto Lawrence OP)

­Paasmissen dit jaar op Goede Vrijdag gevierd

De economische crisis treft Europa in het diepst van zijn ziel. In veel landen, ook in België, moeten priesters verplicht zondagsrust nemen. Daardoor worden de paasmissen uitzonderlijk al op Goede Vrijdag gevierd.

De federale regering heeft onder premier Elio Di Rupo al enkele heilige huisjes gesloopt, zoals de integriteit van de grondwet en de pensioenleeftijd. Maar de ministers gaan niet op hun lauweren rusten: er moet nog meer bespaard worden. Omdat Europa het zegt.

In een spoedzitting heeft het kernkabinet besloten om te snijden in de kosten voor de zogenaamde ‘gesubsidieerde religiositeit’. Anders dan in de ons omringende landen onderhoudt de Belgische staat de rooms-katholieke kerk en betaalt zij het loon van priesters. Dat is logisch, want onze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de katholieke kerk. Maar zelfs de kerk zal moeten saneren opdat de regering haar begroting in orde krijgt.

‘Zondagswerk wordt beter betaald dan werk op andere dagen van de week. Daarom worden priesters vanaf heden verplicht om zondagsrust te nemen’, legt minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) uit. ‘Kerken staan tijdens de week toch maar leeg. Laat priesters daarom hun mis houden op een gewone weekdag. Zo moet de overheid ze niet betalen tegen het zondagstarief. Een grote besparing voor een kleine moeite.’

De maatregel gaat van kracht met onmiddellijke ingang. Daardoor zullen de priesters morgen al, op Goede Vrijdag, hun paasmis moeten opdragen.

Strookt dat wel met de katholieke geplogenheden? Kerkjurist en CD&V-senator Rik Torfs laat de kerk in het midden. ‘Enerzijds weet je dat priesters elk jaar hetzelfde liedje afdreunen tijdens hun paasmis. In principe kunnen ze dat liedje ook twee dagen eerder afsteken’, zegt Torfs. ‘Anderzijds moet je er rekening mee houden dat de vastencyclus in de traditie verankerd is en dat je tradities in Vlaanderen niet zomaar ongestraft overboord gooit.’

‘Maar hoe serieus neemt het volk die traditie nog als er tegenwoordig al van bij het begin van de vasten paaseieren in alle patisserieën liggen?’, vraagt Torfs zich af.

Naast zalvend geprevel is er ook felle kritiek gekomen op de kerkelijke besparing. Vooral ouderen de maatregel moeilijk te verteren. ‘Zondagmorgen is het enige moment dat wij tijd hebben om naar meneer pastoor zijn gebazel te luisteren’, zegt Jeanne Hendrickx (79) verbouwereerd. ‘De rest van de week hebben wij het te druk met achter ons raam de straat in het oog te houden.’

Monica De Coninck:
‘Zo moet de overheid priesters niet betalen tegen het zondagstarief’

Er zal streng worden toegekeken of de nieuwe regel wordt nageleefd. Balorige priesters die de maatregel met de voeten treden, worden verbannen naar een Frans klooster en zullen geen usb-sticks mogen meenemen. ‘De besparingskelk zal tot op de bodem worden geledigd’, verzekert Monica De Coninck.