Onschuldige kinderen wachten braaf om mishandeld te worden. Volgens de Open Vld moet de markt haar werk kunnen doen.

‘Leg kindermishandelaars minder regels op’

Open Vld pleit voor minder overheidscontrole en meer ruimte voor zelfstandig initiatief in de kinderopvang. Enkel door zelfregulering kan de sector kindermishandeling uitbannen, redeneren de liberalen.

De sector van de kinderopvang komt steeds vaker negatief in het nieuws. Kinderverzorgsters die peuters ondersteboven uit het raam hangen, onthaalouders die baby’s met hun hoofd tegen de deur smijten en hun eigen braaksel laten opeten: het zijn maar enkele voorbeelden die illustreren hoe de kinderopvang in Vlaanderen het noorden kwijt lijkt te zijn.

Volgens Open Vld ligt de oorzaak van dat alles bij de veel te strenge regels die de overheid aan de sector oplegt. ‘Terwijl daar nauwelijks financiële baten aan verbonden zijn’, merkt Vlaams parlementslid Vera Van der Borgt op. ‘Dat zorgt voor te veel stress bij zelfstandige onthaalouders, die daardoor fouten beginnen te maken en uiteindelijk overkop gaan. De overheid blijft zelfstandig initiatief wantrouwen, terwijl daar in de kinderopvang net nood aan is om de tekorten in het aanbod weg te werken en om keuzemogelijkheid te garanderen.’

De liberale politica houdt een warm pleidooi voor meer vrijemarktwerking in de kinderopvangsector. ‘Laat ouders en kinderverzorgsters gewoon onder elkaar uitmaken hoe ze de opvang van hun kinderen in de praktijk organiseren. Opvoeding behoort tot de privésfeer, daar heeft de overheid zich niet mee te moeien. Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop hun kinderen behandeld worden, kunnen ze gewoon naar een andere aanbieder overstappen. Het enige wat de overheid moet doen, is zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn om die vrije keuze te garanderen. Dat kan ze door zelfstandige ondernemers in de kinderopvangsector zo weinig mogelijk regels op te leggen.’

Moet er dan geen strengere controle zijn om pure mishandelingen te vermijden, zoals die waarvan Kim B. en Lea C. van De Zeven Dwergen worden beschuldigd? ‘Zelf ben ik geen liefhebber van mishandeling als opvoedingstechniek’, benadrukt Van der Borgt. ‘Maar er is wel degelijk vraag naar zulke dienstverlening. Ook ouders die hun kinderen dagelijks thuis mishandelen, hebben nood aan opvang voor hun kind. Daarbij willen ze hun opvoedkundig project zovel mogelijk voortgezet zien. Aan die vraag komen kinderverzorgsters als Kim en Lea tegemoet. Wie zijn wij om tussen te komen in het klassieke spel van vraag en aanbod op de vrije markt?’

Vera Van der Borgt (Open Vld):
‘Wie zijn wij om tussen te komen in het klassieke spel van vraag en aanbod op de vrije markt?’

Dat de ouders van de mishandelde kindjes er duidelijk niet van op de hoogte waren dat mishandeling deel uitmaakte van het opvangpakket, vindt de liberale politica een lauw excuus. ‘Dat is het spel van het vrij ondernemerschap. Onthaalmoeders zijn ook maar ondernemers die met alle mogelijke middelen trachten klanten te werven. Het is onvermijdelijk dat daarbij de klant al eens misleid wordt. Of dacht u dat een garagist kan overleven als hij ook écht altijd een nieuwe band steekt wanneer hij er u één aanrekent?’