Paparazzi in Heverlee. Live sturen ze deerniswekkende foto's door naar hun immorele redacties.

Dagbladzegel moet sensatiepers beteugelen

De media zijn de voorbije weken zo zwaar uit de bocht gegaan dat kranten weer gecensureerd moeten worden. Binnen de federale regering groeit de consensus over een herinvoering van het dagbladzegel.

Na het busongeval in Sierre hebben de meeste media zich vergaloppeerd in hun sensatiezucht. Het publiek veroordeelde het flagrante misbruik van de persvrijheid massaal, maar toch bleven de redacties verder zoeken naar een nog hartverscheurender huilend kind of een nog sentimentelere Facebookstatus.

‘Het is duidelijk dat de media niet in staat zijn tot zelfregulatie‘, concludeert een teleurgestelde Dirk Voorhoof, professor mediarecht aan de UGent. ‘Daarom zit er niks ander op dan de mediacensuur opnieuw in te voeren om de krantenredacties op het rechte pad te houden.’

Omdat de aanwerving van een leger censoren in tijden van besparingen moeilijk te verantwoorden valt, opteert de professor voor de herinvoering van de zegelbelasting op kranten. ‘Die Napoleontische belasting heeft tot 1848 zijn nut bewezen om de kwaliteit van de media hoog te houden. Omdat de zegelrechten exorbitant hoog waren, konden enkel de kranten voor het meest kapitaalkrachtige publiek overleven. Vandaag gaat dat grosso modo om de lezers van De Tijd en Trends. Die zijn niet geïnteresseerd in menselijk leed of gedetoureerde huilende kindjes. De enige berichtgeving die zij uit Zwitserland willen krijgen, gaat over het behoud van het bankgeheim.’

‘Naast De Tijd zou ook De Standaard mogelijk kunnen overleven, maar die zal dan zo weinig omzet draaien dat ze zich geen foto’s meer kan veroorloven. In ieder geval zullen de sensatiefoto’s en emo-edities voortaan tot het verleden behoren. Tenzij de economische crisis alsnog leidt tot een beurscrash zoals in 1929. Dan zal De Tijd natuurlijk vol bloederige foto’s staan van bankiers en beleggers die van een hoog gebouw naar beneden zijn gesprongen’, vreest de professor.

Het dagbladzegel zou ook verplicht worden op nieuwssites, blogs en twitteraccounts. Recente rechtspraak heeft immers vastgesteld dat de persvrijheid ook geldt voor websites, blogs en internetfora. Artikel 25 van de Belgische grondwet, over de vrijheid van drukpers, geldt dus voor iedereen die iets online publiceert.

‘Als ze dezelfde lusten krijgen, moeten ze ook maar dezelfde lasten dragen’, aldus een misnoegde hoofdredactrice van Het Nieuwsblad, die anoniem wenst te blijven. De praktische modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden, maar naar alle waarschijnlijkheid zouden webmasters, bloggers en burgerjournalisten iedere dag persoonlijk een dagbladzegeltje moeten gaan kleven op het computer- of smartphonescherm van elk van hun lezers.

Professor Dirk Voorhoof:
‘De sensatiefoto’s en emo-edities zullen voortaan tot het verleden behoren’

Volgens Staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten is de herinvoering van de mediacensuur geen enkel probleem. ‘Nu we een achterpoortje hebben gevonden om een aantal artikelen van de grondwet te wijzigen terwijl dat officieel niet kan, is het een koud kunstje om ook de rest van de grondwet te herschrijven. En passant ook artikel 25 over de persvrijheid schrappen, daar kan niemand tegen zijn. Zelfs de N-VA niet.’