Als Didier Bellens zichzelf de laan uitstuurt, gaat hij lopen met een smak geld. 'Zolang Bellens op post is, heeft mijn carrière een doel en een richting', zegt Dirk Van der Malen geschrokken.

Didier Bellens dreigt zichzelf te ontslaan

Als vakbonden en politici nog veel kijven over het hoge loon dat hij zich uitbetaalt als CEO van Belgacom, dan zal Didider Bellens zichzelf ontslaan. 'Maar dan strijkt hij een nog hogere ontslagvergoeding op!'

Na het verontrustende getoeter over zijn jaarloon van 2,6 miljoen euro heeft Didier Bellens de federale regering en de vakbbonden een compromis voorgesteld: stop met zagen of ik ontsla mezelf.

‘Dan strijkt hij een nog hogere ontslagvergoeding op!’, panikeert Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a). ‘Iedereen weet dat ik Bellens het liefst zou zien vertrekken bij Belgacom, als het even kan berooid en vernederd tot in het diepst van zijn ziel. Geen probleem als hij zijn ontslag indient, dan moeten we dat maar aanvaarden. Maar als de grote baas zichzelf ontslaat, dan gaat hij lopen met 2,7 miljoen euro. Dat is (begint te snikken). We kunnen niet aanvaarden dat (tiert onsamenhangend). Het is een schande om (hijgt onverstaanbaar).’

Op het kabinet van Di Rupo houdt men het hoofd koel. ‘De premier zal het idee van Didier Bellens aftoetsen bij de andere regeringspartijen en na een tergend lange onderhandelingsronde zal er wel of ander compromis uit de bus rollen’, zegt woordvoerder Thomas Mels. ‘De eerste minister wil er zeker van zijn dat niemand armer wordt.’

Paul Magnette (PS), minister van Overheidsbedrijven, is minder terughoudend. ‘Dit is een evenwichtig voorstel dat we met beide handen moeten aanvaarden’, spreekt de poulain van Di Rupo andermaal voor zijn beurt. ‘Het komt erop neer dat de situatie er niet op verbetert, maar dat ze zeker ook niet nog slechter wordt. Pro forma bestel ik een studie en tegen dat die klaar is, piept niemand nog over het loon van Bellens.’

‘Och, ons hoorde je sowieso al niet’, glimlacht partijvoorzitter Alexander De Croo (Open Vld). ‘Bellens is een probleem van de socialisten. Zij moeten dat maar in eigen rangen oplossen. Zolang de belastingen maar niet omhoog gaan en Bellens niet op vervroegd pensioen gaat, zal het ons allemaal worst wezen.’

Dirk Van der Maelen (sp.a) is blij dat de regering de zaak niet op de spits drijft. ‘Ik heb even gehyperventileerd. Sorry daarvoor. Ik was bang dat mijn nemesis vrijwillig baan zou ruimen, waardoor er van mijn politieke relevantie niet veel meer zou overblijven. Zolang Bellens op post is, heeft mijn carrière een doel en een richting. Dat evenwicht verstoort men beter niet.’

Paul Magnette:
‘Ach, ik bestel een studie en tegen dat die klaar is, piept niemand nog over het loon van Bellens’

De vakbonden verzetten zich om principiële redenen tegen het ontslag van iedere werknemer, zelfs al gaat het om de overbetaalde manager van een overheidsbedrijf. ‘Iedereen heeft het recht om niet ontslagen te worden, ook niet door zichzelf’, zegt Ben Coremans van ACV Transcom.