Jongeren zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf, het gezin en de maatschappij, maar ook voor de wereldeconomie. Dat is schrikbarend.

Jongeren grootste bedreiging wereldeconomie

Economen en regeringsleiders hebben eindelijk vooruitgang geboekt in het oplossen van de internationale crisis. Nieuwe cijfers leren dat jongeren de grote oorzaak zijn. 'Zie je wel!', juichen de vakbonden.

Grote opluchting in Davos! In het mondaine Zwitserse skioord zijn wereldleiders en topeconomen tot een eensluidende conclusie gekomen over de oorzaak van de wereldwijde economische malaise. Niet het op hol geslagen kapitalisme, noch de ontsporende overheidsschuld en evenmin de potverterende babyboomers mogen met de vinger gewezen worden. Enkel de huidige generatie tieners is verantwoordelijk voor de schuldencrisis en de politieke radicalisering in het gehele Westen.

‘Nu we eindelijk weten wat de problemen veroorzaakt, kunnen we ingrijpen’, zegt econoom Geert Noels opgelucht. ‘Geen discussies meer over besparen dan wel investeren: bovenal moeten overheden het gevaar indijken dat uitgaat van de jeugd. Het is tijd voor een Belgische Lente: we mogen de kinderziekten van het systeem niet langer dulden.’

‘De overlast die de jeugd veroorzaakt, heeft grote economische gevolgen’, zo concludeert Noels uit de jongste statistieken. ‘De Amerikaanse kredietcrisis is niet veroorzaakt door inhalige speculanten, maar door tieners die zodanig veel zakgeld eisten dat hun ouders hun hypotheeklening niet meer konden afbetalen. Zo ver reiken de effecten van de minderjarige hebzucht.’

Kinderpsychologe Sylvia Van Oudenhove bevestigt dat zij al langer vermoedt dat minderjarigen de boel verzieken. ‘Het asociale gedrag van vele tieners is slecht voor het sociaal model van de welvaartsstaat’, legt Van Oudenhove uit. ‘De overheid kan massa’s geld besparen door tieners uit hun huis te zetten en in een gesloten instelling te plaatsen, maar vanuit een misplaatst medeleven weigert zij noodzakelijke maatregelen te nemen.’

De psychologe beklemtoont dat de maatschappelijke kost van minderjarigen systematisch onderschat wordt. ‘Er is niet alleen het vandalisme. Het zijn precies spijbelende jongeren die ervoor zorgen dat hun ouders scheiden, aan de drank geraken en uiteindelijk zonder werk komen te zitten. Men mag oorzaak en gevolg zeker niet omdraaien!’

Van Oudenhove vindt het een uitstekende zaak dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) de leeftijd voor gemeentelijk administratieve sancties (GAS) verlaagt naar veertien. ‘Zo kunnen gemeentebesturen de jeugd makkelijker onder controle houden’, voorspelt de psychologe.

In Gent wil men al meteen een stapje verder gaan. ‘Zoals u weet vragen wij bezoekers al langer om hun wagen buiten de stad achter te laten en met de tram naar het centrum af te zakken’, verklaart burgemeester Daniël Termont (sp.a). ‘Voortaan zullen wij ouders oproepen om meteen ook hun puberende kinderen bij hun wagen te laten. Dan kunnen zij rustig onze mooie stad bezoeken en hebben onze flikken meer tijd om op café te zitten.’

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft al aangekondigd dat het federaal parket het doen en laten van tieners veel strikter moet gaan opvolgen. ‘We moeten de samenleving beschermen tegen het leger van lone wolves, jongeren die zich collectief afzonderen en zomaar grasduinen in de gevaarlijke wereld van ideeën en levensbeschouwingen’, vindt de liberale excellentie. ‘Lange tijd hebben volwassen neergekeken op de populaire cultuur waar jongeren hun tijd in steken. Het moment breekt aan om een versnelling hoger te schakelen en die hele jongerencultuur aan banden te leggen.’

Annemie Turtelboom:
‘Het moment breekt aan om de hele jongerencultuur aan banden te leggen’

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) zal daarom een voorstel uitwerken waarbij jongeren al vanaf hun veertiende voltijds aan de slag moeten gaan als zij op hun zeventigste van een volwaardig pensioen willen genieten. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne steunt haar: ‘Elke jongere die aan de lopende band staat te zwoegen, kan ondertussen geen overlast veroorzaken.’

Bij de vakbonden heerst blijheid over de hervormingen. ‘Wij zijn blij dat de regering alsnog luistert. Het is niet onze generatie die faalt, het probleem ligt wel degelijk bij de jongeren’, zegt Rudy De Leeuw (ABVV). ‘Met onze actie van maandag willen wij de minderjarigen op hun verpletterende verantwoordelijkheid wijzen.’

Alle politieke partijen hebben begrip voor de staking van maandag. ‘Als er gestaakt wordt tegen de jongeren, dan kan men op mij rekenen’, stelt ook Kamerlid Siegfried Bracke (N-VA). ‘Jongeren zijn het verleden, ouderen zijn de toekomst!’