De voorhuid van het kindje Jezus werd verwijderd toen het ventje acht dagen oud was. Het federaal parket heeft dertien versies van het relikwie ontdekt.

Vlaamse regering restaureert Jezus’ voorhuid

De restauratie van de voorhuid van Jezus Christus zal de Vlaamse overheid 1,1 miljoen euro kosten. Onderzoeksrechter Wim De Troy vond het kleinood bij de jongste huiszoeking in het bisdom van Brugge.

De recente huiszoekingen in de bisdommen van Antwerpen en Hasselt zijn andermaal op een sof uitgedraaid. Ook de catacomben van het aartsbisdom van Mechelen gaven hun geheimen niet prijs. Het federaal parket en onderzoeksrechter Wim De Troy vonden geen enkel bewijs dat de kerk kindermisbruik door priesters heeft toegedekt. ‘Met elke onsuccesvolle huiszoeking worden de aanwijzingen sterker dat er sprake is geweest van een doorgedreven doofpotoperatie’, verklaart De Troy.

In het bisdom van Brugge, waar de pedofiel Roger Vangheluwe jarenlang de scepter zwaaide, hadden de speurders vandaag meer geluk. De Troy ontdekte er de voorhuid van Jezus Christus, de legendarische inspirator van het christelijke geloof. Meer zelfs: er werden liefst dertien verschillende exemplaren van het verloren gewaande relikwie gevonden.

‘Dit is een historische vondst‘, beklemtoont De Troy. ‘Belangrijker nog dan de eventuele ontdekking van De Rechtvaardige Onderzoeksrechters. Een trofee die mijn carrière op de valreep in ere herstelt.’

De omstreden magistraat deed zijn ontdekking op aanwijzen van P-Magazine, dat door gedegen research nieuwe informatie naar boven kon spitten. ‘Journalisten hebben het voordeel dat geen enkele instantie hun onderzoeksdaden nietig kan verklaren‘, meesmuilt De Troy. ‘Daartegenover staat wel dat zij een minder gunstige pensioenregeling kennen.’

Professor Anne Grevenstein:
‘De meeste stukken voorhuid vertonen ernstige bijtsporen’

Eerst zullen forensische experts de stukjes voorhuid controleren op vingerafdrukken, daarna worden de verschrompelde preputia plechtig overgedragen aan de Vlaamse regering. Minister van Roerend Erfgoed Joke Schauvliege (CD&V) heeft een ingrijpende restauratie bevolen. ‘De voorhuid van Onze Lieve Heer is van onschatbare culturele waarde. De restauratie zal vijf jaar duren en mag gerust 1,1 miljoen euro kosten’, zegt Schauvliege.

‘Een grondige restauratie is nodig. De meeste stukken voorhuid vertonen ernstige bijtsporen’, vertelt professor Anne Grevenstein (Universiteit Amsterdam) op basis van informatie van het federaal parket. ‘Slechts de exemplaren waar nog het meest rek op zit, kunnen wij volledig herstellen in hun oorspronkelijke soepelheid.’

Wat er na de restauratie met het Preputium Domini moet gebeuren, is nog lang niet zeker. De Antwerpse politicus Bart De Wever (N-VA) heeft het relikwie opgeëist voor zijn stad, maar dat ziet de machtige moslimlobby niet zitten. Ook de Joodse gemeenschap, die historisch verantwoordelijk is voor de verwijdering van de heilige voorhuid, is tegen. Zij vreest represailles als de laatste restjes van Jezus’ piemel weer hangen te pronken in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Minister Schauvliege is er zelf voorstander van de dertien velletjes te verdelen over de Vlaamse centrumsteden.

Of de dertien voorhuiden allemaal van Jezus Christus zijn, valt te betwijfelen. In de Bijbel staat immers niet dat de Mensenzoon dertien penissen had – al sluiten hedendaagse schriftgeleerden niet uit dat de aloude kerkvaders censuur hebben gepleegd. Een andere mogelijkheid is dat de penis van Jezus regeneratieve kwaliteiten had. In dat geval zou hij minstens dertien keer besneden kunnen zijn.

Aartsbisschop André Léonard heeft ondertussen geëist dat Roger Vangheluwe zijn vals gebit opstuurt naar Wim De Troy, zodat die kan controleren of de bijtsporen afkomstig zijn van de pedofiele geestelijke. ‘De onderzoeksrechter heeft mijn cliënten overtuigd van zijn goede, vrome bedoelingen’, zegt Fernand Keuleneer, advocaat van de Belgische bisschoppen. ‘Het meest misselijkmakende wat zij zich kunnen voorstellen, is dat monseigneur Vangheluwe liep te kauwen op de voorhuid van de Heer.’