Paus Benedictus XVI: 'De duivel wil gewoon dat er minder mensen zijn om Gods werk te doen.'

Satan: ‘Hel zit vol. Er zijn te veel zondaars’

Satan heeft zijn jaarlijkse kerstboodschap voorgelezen. De aanvoerder van de gevallen engelen kondigde aan dat de hel vol zit. Hij roept wereldleiders op om matiger met mensenlevens te gooien.

‘Er kan geen ziel meer bij’, zo begon de hellevorst zijn kerstboodschap. Sinds jaar en dag is de hel de laatste rustplaats voor zowel gelovigen als ongelovigen van diverse religies. Door de bevolkingsexplosie en de Twee Wereldoorlogen van de twintigste eeuw kwam de onderwereld onder zware druk te staan. Nu is de maat vol voor Satan, die er als gedelegeerd bestuurder al sinds mensenheugenis de dagelijkse leiding in handen heeft.

‘De doden van de twintigste eeuw alleen al zijn met evenveel als die van alle vorige eeuwen samen. Dat heeft in de hel gezorgd voor gettovorming, werkloosheid, etnische onrust en milieuverontreiniging. Ik wil voorkomen dat de problemen zich verder uitbreiden naar het purgatorium.’

Het purgatorium ligt tussen de hel en de hemel in en wordt gezamenlijk bestuurd door Satan en God, de absolute heerser van de hemel. ‘De hel kan geen samenhangend beleid voeren als de leidende naties van de wereld helemaal geen rekening houden met ons’, zei de duivel. Hij noemde ondermeer de ontkerkelijking van Europa, religieus fanatisme, aanhoudende genocide in Afrika en politieke corruptie als factoren waar de wereld met een redelijke inspanning iets aan kon doen.

‘Ik maak me grote zorgen over de vergrijzing. Er komt een heel pak babyboomers aan die een losbandig leven hebben geleid. Hier en daar zal een verdwaalde kwezel in de hemel belanden, maar de rest rekent wel massaal op onderdak in de hel. Wij kunnen niet langer garanderen dat iedereen even zwaar gestraft zal worden. De demografische realiteit dwingt ons de verworven rechten terug te schroeven. We zullen moeten overgaan tot vroegboekingen: wie al vroeg in zijn leven zwaar zondigt, maakt meer kans op een plaatsje in de hel. De meeste mensen zullen veertig jaar lang zondig geleefd moeten hebben als ze kans willen maken op een ticket richting onderwereld. Vroeger kon dat al na amper dertig jaar.’

Satan liet weten dat er voor enkele stervelingen wel al een borrelende zwavelput gereserveerd is. ‘Thierry Verbeke hoeft zich geen zorgen te maken: hij zal met de grootste egards worden ontvangen’, grijnsde de Prins der Duisternis. ‘Ik heb in de krant gelezen dat hij het moeilijk heeft met een autoritaire baas. Wel, he ain’t seen nothing yet!

Ook voor Bashar al-Assad, de president van het woelige Syrië, staan de hellepoorten open. ‘Zo’n man is een aanwinst voor deze onderneming. Hij heeft gevoel voor humor en zijn invulling van democratie en rechtvaardigheid is op zijn minst vooruitstrevend. Maar goed, in vergelijking met mijn demonisch personeel blijft hij een broekventje. Zij zullen hem leren wat onderdrukking écht inhoudt. Kim Jong-Il, wiens krijsende ziel op dit eigenste moment omgesmolten wordt tot zeepblokjes, kan ervan meespreken.’

Ondanks zijn persoonlijke genegenheid voor bloeddorstige dictators roept Satan de wereldleiders toch op tot matiging. ‘Gelieve iets minder massaal mensenlevens te vergooien, zodat de hel de hervormingen die Europa oplegt zo ordentelijk mogelijk kan doorvoeren. Een geleidelijke instroom van nieuwe zieltjes is noodzakelijk om ons metafysisch model in stand te houden.’

Rik Torfs (CD&V):
‘Satan is het slachtoffer van zijn eigen succes.’

Gods woordvoerder op aarde, paus Benedictus XVI, noemde Satans toespraak ‘opmerkelijk, maar vals. De duivel is listig. Onder het mom ons aan te zetten tot een godsvruchtig leven, verleidt hij ons tot het kwade. Hij wil dat er minder mensen geboren worden die Gods werk kunnen doen.’ In één adem verdedigde de paus daarbij ook het controversiële katholieke standpunt over condooms en homoseksualiteit.

In Iran had de raad van ayatollahs het over ‘een lepe westerse truc’ en ook invloedrijke joodse geestelijken twijfelden openlijk aan de legitimiteit van Satan: ‘Voor ons is Satan geen geloofwaardig gesprekspartner meer.’

‘Tja, wat Satan zei, is dat hij eigenlijk het slachtoffer is van zijn eigen succes’, becommentarieert professor kerkelijk recht en politicus Rik Torfs (CD&V). ‘Al eeuwenlang zet de duivel mensen aan tot ontucht, moord en hebzucht. Daarvoor krijgt hij nu de rekening gepresenteerd.’ Kan Satan de hel dan niet uitbreiden? ‘Neen, de Akkoorden van Eden verbieden dat’, weet Torfs. ‘Maar de hel kan wel opzwellen. Met een inflatie van 2 procent per jaar blijft er nipt voldoende plaats voor de nieuwkomers.’