Aïcha, ooit bekend als Lesley, heeft zich statutair laten bekeren tot moslima. 'Voorlopig kun je je nog vrijwillig tot de een of andere minderheidsgroep bekennen.'

Vlaanderen bekeert ambtenaren tot islam

De Vlaamse overheid bekeert ambtenaren tot de islam om zo te voldoen aan haar eigen streefcijfers voor diversiteit. Voor een dodelijke ziekte of een handicap krijgen ambtenaren een mooie premie.

De Vlaamse regering vraagt haar werknemers zich te bekeren tot de islam, een godsdienst die door heel wat nieuwe Belgen beleden wordt. Dat blijkt uit een interne nieuwsbrief voor ambtenaren die wordt rondgestuurd door het kabinet van Geert Bourgeois (N-VA), de minister van Bestuurszaken en Inburgering.

De maatregel is een reactie op het nieuws dat de Vlaamse overheid er niet in slaagt voldoende allochtone werknemers te vinden. ‘Daar moest iets aan gedaan worden, want diversiteit doet het goed in de pers’, erkent Bourgeois. ‘Veel allochtonen zijn evenwel niet geschikt om ambtenaar te worden, bijvoorbeeld doordat ze platvoeten hebben, te veel naar look ruiken of denken dat ze zich per se moeten bewijzen in hun job. Daarom hebben we besloten om het diversiteitsprobleem intern op te lossen.’

Concreet krijgen ambtenaren de mogelijkheid om tijdens de werkuren een cursus islam te volgen. Wie slaagt voor het examen wordt statutair bekeerd.

‘Als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mohammed’, zegt emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers. ‘Tot nu toe hebben 48 werknemers van verschillende departementen zich tot de islam bekeerd of aangegeven daar plannen toe te hebben. Met vijf cursisten is ook het hindoeïsme populair.’

Eén van de bekeerlingen is Aïcha, vroeger beter bekend als Lesley Deleersneijder, bediende op de afdeling boekhouding van het departement Cultuur en Leefmilieu. Ze prutst nog onwennig aan het hoofddoekje dat ze sinds enkele dagen draagt. ‘Ik ben onlangs gestopt met roken. Door vijf keer per dag te bidden heb ik alsnog een excuus om van mijn bureau te ontsnappen. Bovendien krijg ik voortaan vrij op het Suikerfeest en het Offerfeest.’

‘Het leek me beter om nu al in te stappen. Voorlopig kun je je nog vrijwillig tot de een of andere minderheidsgroep bekennen, maar naar het schijnt zijn er harde streefcijfers op komst voor kansengroepen’, vertelt Aïcha. ‘Zo vrezen verschillende collega’s dat ze verplicht een cursus homoseksualiteit zullen moeten volgen.’

‘Als het huidige initiatief niet voor voldoende diversiteit zorgt, zullen we moeten overwegen om quota op te leggen’, bevestigt Pelssers. ‘Dat geldt inderdaad ook voor andere minderheden.’

Zo wil de Vlaamse overheid de zware ondervertegenwoordiging van ambtenaren met een handicap of chronische ziekte aanpakken. ‘We streven ernaar een afspiegeling van de samenleving te bekomen in de Vlaamse ambtenarij’, zegt Pelssers. ‘Binnenkort komen er premies voor wie zich laat besmetten met aids. Voor elke collega aan wie ze de ziekte overdragen, krijgen ze een netto loonsverhoging van 152,73 euro. Rokers die longkanker oplopen, zullen kunnen genieten van extralegale voordelen, zoals een mooie asbak. Werklozen die een arm of een been veil hebben voor een job, kunnen meteen bij de Vlaamse overheid beginnen.’

Ingrid Pelssers:
‘Met vijf cursisten is ook het hindoeïsme populair’

Omdat leidinggevende functies nog te vaak bekleed worden door mannen, zullen sommigen onder dwang een geslachtsoperatie moeten ondergaan. ‘Vaak gaat het om mannen die al bewezen hebben dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het is efficiënter hen om te bouwen dan het risico te lopen een incompetente vrouw aan te werven’, besluit Pelssers. ‘Er is geen man overboord als de operatie mislukt: dan staan ze meteen geregistreerd als gehandicapte.’