Het Comité P is geschokt dat er zowel bij de lokale als de federale politie duizenden vuurwapens in omloop zijn. Georganiseerde misdaad spreekt van oneerlijke concurrentie.

Revolvers en geweren gevonden bij politie

Bij een grootscheepse zoekactie door het Comité P, het vast comité voor toezicht op de politiediensten, werden bij verschillende korpsen vuurwapens gevonden. Het gaat om zeer ernstige feiten.

Tijdens onaangekondigde huiszoekingen bij ruim twintig Belgische politiekorpsen zijn duizenden vuurwapens gevonden. Het betreft vooral pistolen, revolvers en luchtdrukgeweren. Hier en daar nam het Comité P zelfs een inbeslaggenomen kalasjnikov in beslag.

Het grootschalige onderzoek kwam er nadat was gebleken dat de federale politie bij een zestal wapenhandelaars een offerte had opgevraagd. De voormalige rijkswacht bleek vooral geïnteresseerd in Smith & Wessons. ‘Via verscheidene accounts kon de politie op eBay niet minder dan 3.000 pistolen bestellen’, onthult een speurder van het Comité P.

Het comité dat toeziet op het functioneren van de politie zal de ordediensten nu nog beter in de gaten houden. ‘De grootschalige wapenaankoop maakt duidelijk dat de eengemaakte politie meer is dan een clownekse groepering smurfen geleid door bezopen en/of scheefpoepende cheffen’, stelt het rapport van het Comité P formeel. ‘Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de organisatie evolueert van een amalgaam van slome wijkagenten naar een actief repressie-orgaan.’

Verder is er ook grote twijfel of de politie wel met vuurwapens kan omgaan. ‘Zelfs simpele apparaten als het snuffeltoestel om alcohol op te sporen blijken al hopeloos ingewikkeld voor gewone agenten. Er is nog geen statistisch bewijs geleverd dat hoogtechnologische revolvers en schietgeweren het alcoholisme kunnen terugdringen. Het neerkogelen van burgers blijkt overigens een procedurefout te zijn. Daar zijn juridische precedenten van’, weet het Comité P. Politiediensten die per se vuurwapens willen gebruiken, krijgen de raad gewoon in de lucht te schieten en vervolgens snel weg te lopen.

De politie erkent dat er problemen zijn met de vuurwapens. Ze vraagt zich af of het nog veel zin heeft de apparaten te gebruiken bij manifestaties. ‘Ook zonder pistolen kunnen wij actievoerders afdoende verwonden‘, beseft de politievakbond Sypol.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Joël Milquet (cdH) wil zich nog niet uitlaten over de hele affaire omdat ze nog maar net aangesteld is en nog niet volledig op de hoogte is van het dossier.

Ondertussen hebben Waalse misdaadsyndicaten wel al aangekondigd klacht te zullen indienen bij de Europese Commissie wegens oneerlijke concurrentie en marktverstoring. ‘Wij overwegen ook een zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, zegt Marcel Habran, secretaris-generaal van de Luikse onderwereld.

Comité P:
‘Er is grote twijfel of de politie wel met vuurwapens kan omgaan’

De georganiseerde misdaad in het zuiden van het land is verontrust dat de Belgische politie de wapens van FN Herstal afzweert en kiest voor Amerikaanse blaffers. ‘Wij kopen al jaren Belgische wapens’, vertelt Habran. ‘Doordat de politie nu Amerikaanse geweren aanschaft, kunnen we niet meer met gelijke wapens strijden. Daarbij kan de politie rekenen op subsidies van de Belgische staat en wij niet. We zullen alle rechtswegen bewandelen om dit oneerlijke manoeuvre aan te vechten.’