Frank Deboosere had als weerman een grotere invloed op de formatie dan de meeste opiniemalers.

Weermannen bepaalden timing formatie

De droge novembermaand dwarsboomde de timing van formateur Elio Di Rupo. De vakbond wou gebruikmaken van het mooie weer om te staken. Nu er eindelijk regen op komst is, kan de formatie landen.

Het weer had een grotere impact op de regeringsonderhandelingen dan ratingbureaus als Standard & Poor’s. De timing van het afronden van de formatie heeft niet zozeer te maken met de opgevoerde druk van de financiële markten op ons land, wel met het aangekondigde slechte weer voor de komende dagen. Syndicalisten betogen namelijk niet in de regen.

De bijzonder droge en zonnige novembermaand dwarsboomde de timing van Di Rupo. Eigenlijk was er al op 24 oktober een zo goed als sluitende begroting. Het FGTB kreeg – via een gunstige wind – een copy van de cijfers onder ogen en dreigde ermee het land plat te leggen. ‘Met een bijzonder zachte novembermaand in het vooruitzicht zullen onze leden blij zijn regelmatig naar Brussel te kunnen afzakken. Bijkomend voordeel van de zachte temperaturen is dat het waterkanon zijn afschrikkende functie verliest’, zo liet het ACOD weten aan de formateur.

In allerijl werden twee weermannen toegevoegd aan het clubje specialisten dat rond de onderhandelingstafel hangt: Frank Deboosere aan Vlaamse kant, George Delaply aan Waalse zijde om de taalevenwichten te respecteren. Johan Vande Lanotte (sp.a) probeerde nog een extra weerman voor de kust aan boord te hijsen, maar in het kader van de besparingen die op stapel staan, ketsten de Vlaamse liberalen die vraag af.

Tussen 24 oktober en nu was er eigenlijk niets meer om over te onderhandelen. Het was enkel wachten op een langere periode van slecht weer. Het stukje theater dat Di Rupo opzette toen hij naar de koning trok, was slechts de climax van een veel ingewikkelder toneel waarin alle onderhandelaars hun rol met verve speelden.

De druk van de beurzen en ratingbureaus op ons land dreigde even roet in het eten te gooien. Maar op het moment dat de externe druk bijna ondraaglijk werd, konden Deboosere en Delaply aankondigen dat er – eindelijk – een storing zat aan te komen die een paar dagen boven ons land zou bivakkeren. ‘Het lijkt een goed moment om de afgeronde begroting aan te kondigen’, zo staat in het jongste verslag van de weermannen aan Di Rupo. ‘De kans is reëel dat er voldoende regen zal vallen om de Waalse vakbondsafgevaardigden thuis te houden. Te meer daar de temperaturen ook zullen dalen.’

Frank Deboosere:
‘De kans is reëel dat er voldoende regen valt om de Waalse syndicalisten thuis te houden’

Bij het ACOD was niemand bereikbaar voor commentaar. Bij het ABBV zeggen ze niet op de hoogte te zijn van de constructie. ‘Wat niet wil zeggen dat ze niet bestaat. Wij worden in dergelijke zaken niet gehoord omdat het probleem bij ons niet voorkomt. Bij ons betogen enkel de beroepskrachten: die moeten wel komen, regen of niet.’