Een werknemer laat zich onderdrukken door zijn baas uit angst zijn job te verliezen. 'Werknemers hebben zich laten omkopen door het patronaat', foeteren de vakbonden. (Foto Eelke Dekker)

Job biedt meeste kans op werkonzekerheid

De beste garantie op werkonzekerheid heb je met een baan. Dat wijst het een of ander internationaal onderzoek uit. 'Een goede zaak', oordeelt Marc De Vos van Itinera. 'Dat houdt werknemers scherp.'

‘Wie werkt, vraagt zich het vaakst af of hij de volgende dag nog wel een job zal hebben.’ Dat zeggen onderzoekers in een rapport dat mooi vormgegeven is en dus betrouwbaar oogt. ‘Bij werklozen, gepensioneerden, chronisch gehandicapten, renteniers en grootverdieners is er minder werkonzekerheid. Wat daar de achterliggende redenen voor zijn, moet nog verder worden onderzocht.’

Hoewel hij de cijfers nog niet grondig bestudeerd heeft, verklaart Marc De Vos, professor arbeidsrecht aan de UGent en roerganger van denktank Itinera, het volmondig eens te zijn met de conclusies van de researchers. ‘Werkonzekerheid is in alle omstandigheden een goede zaak. Het houdt werknemers scherp en zet ze aan om nóg beter hun best te doen. Anders verliezen ze hun job.’

Professor De Vos vindt de houding van de vakbonden in dezen schandalig. ‘Zij houden mensen de illusie voor dat niet werken de norm is. Elke week steunen ze wel ergens een staking. Ze zijn tegen de bestraffing van werkloosheid. Brugpensioen is veeleer de regel dan de uitzondering. Terwijl de vakbonden hoognodig moeten uitleggen dat mensen hun hebben en houden, hun gezin en hun laatste greintje zelfrespect verliezen als ze zonder werk vallen’, trekt De Vos van leer. ‘Ik kan u met de hand op het hart vertellen dat ik geen enkel respect heb voor werklozen en andere profiteurs. Maar van de vakbond krijg je een aai over de bol als je je C4 gekregen hebt.’

Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV reageert als door een wesp gestoken op de uitlatingen van De Vos. ‘Het is volstrekt onjuist dat wij werknemers ertoe aanzetten om werkloos te worden. Wij zijn niet gek. We beseffen maar al te goed dat de middenklasse moet opdraaien voor het georganiseerde profitariaat dat wij voorstaan’, zegt De Leeuw.

Wel neemt de vakbondsleider er met genoegen akte van dat er sinds de invoering van de euro nog nooit zoveel werklozen waren in Europa. ‘Ik beaam dat werklozen een geschikter leger vormen om de klassenstrijd te voeren dan het klassieke werkvolk. In die zin is het spijtig dat de werkloosheid in België weer daalt. Te veel werknemers belemmeren het vakbondswerk. Werknemers hebben nu eenmaal veel minder vrije tijd om aan de goeie zaak te wijden. Daarnaast hebben zij zich via arbeidscontracten laten omkopen door het patronaat. Alle zwakkelingen die meedoen met de belachelijke actie van Unizo denken nu allicht dat ze opslag zullen krijgen. Waarom willen die mensen maar niet begrijpen dat ze meer belastingen moeten betalen om de solidariteit in stand te houden?’, uit De Leeuw zijn ongenoegen over de hedendaagse werklieden.

‘Dat het ondankbare egoïsten zijn. De staking van morgen mag u gerust opvatten als een signaal aan het adres van de arbeidende klasse’, besluit de voorzitter van het ABVV. ‘Met hun geklaag over werkonzekerheid altijd. En ondertussen maar op Bart De Wever stemmen.’

Rudy De Leeuw (ABVV):
‘Werklozen zijn geschikter om de klassenstrijd te voeren dan klassiek werkvolk’

Bij het ACV klinkt de toon iets milder. ‘Hoezeer we het ook betreuren, toch kan de maatschappij niet zonder werknemers’, beweert voorzitter Luc Cortebeeck. ‘Maar als een arbeider of bediende mij op de man af vraagt of hij niet beter werkloos wordt, zeg ik uiteraard: ja. Werkloosheid is de beste bescherming tegen werkonzekerheid. Als werkloze betaal je bovendien nauwelijks belastingen en je hebt alle tijd van de wereld om te staken tegen het onrecht dat je wordt aangedaan. Bovendien ben je niet meer afhankelijk van een baas, maar van ons. Wij bieden je absolute zekerheid: zodra we je te strikken hebben, laten we je nooit meer los.’