Yves Leterme wacht niet meer op een nieuwe regering en heeft besloten om het land nu al te laten ontbinden.

Dexia bereidt vereffening Belgische staat voor

Om een negatief oordeel van de ratingbureaus te vermijden wordt België ontbonden. Adviseurs van de grootbank Dexia zullen de ontslagnemende regering bijstaan bij de vereffening van het land.

Van een Belgisch faillissement is nog lang geen sprake omdat België tot op heden over voldoende vaste en vlottende activa beschikt om al zijn schulden af te betalen. ‘Maar zolang het management er maar niet in slaagt om keuzes voor de toekomst te maken, draait de NV België met verlies. Dat kan de ratingbureaus ertoe nopen om vraagtekens te plaatsen bij de kredietwaardigheid van het land. In dat geval komt een faling daadwerkelijk in zicht’, analyseert econoom Jeff Duyvetter.

Daarom heeft premier van lopende zaken Yves Leterme (CD&V) besloten om over te gaan tot vereffening. Concreet betekent dat dat het land wordt ontbonden. De ontslagnemende regering zal de lopende verplichtingen afhandelen en probeert alle bestaande rechten en activa te gelde te maken. Daarbij kan de regering rekenen op het advies van Dexia Bank België, het gezonde onderdeel van Dexia dat vorige maand zelf genationaliseerd werd.

‘Concreet komt het neer op een uitverkoop van de Belgische staat’, vat professor overheidsbegrotingen Herman Matthijs (VUB) samen. ‘Alle onderdelen die los of vast zitten, worden in de etalage geplaatst. Gebouwen kunnen worden geliquideerd en de regering kan haar aandelen in overheidsbedrijven als Dexia, de NMBS en Belgacom van de hand doen. Dat alles ten einde het batig saldo te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders, de investeerders en andere rechthebbenden, zoals allerlei consultants en studiebureaus.’

Ook de dochterbedrijven van de Belgische constructie worden verkocht. ‘Voor Vlaanderen kan de regering gerust een mooie prijs vragen’, schat Matthijs. ‘Nederland en Duitsland zijn allicht geïnteresseerde overnemers. Ook is een publiek-private samenwerking mogelijk om Vlaanderen te runnen – wat nu eigenlijk ook al een beetje het geval is als je het Uplace-dossier bekijkt.’

Wallonië verpatsen zal moeilijker worden, zo schat Matthijs in. ‘De adviseurs van Dexia zullen allicht aanraden om het Waals gewest te splitsen in een goed deel en een ‘bad land’ dat je zonder veel boe of ba failliet kunt laten gaan’, vermoedt Matthijs.

Brussel wordt allicht doorverkocht aan een hefboomfonds. ‘Het semi-zelfstandige Brussel heeft een enorm potentieel, maar door wanbeheer gaat heel wat geld en talent verloren. Een hedgefund moet de Brusselse constructie grondig reorganiseren en kan de geherstructureerde stadstaat vervolgens voor een stevig prijsje doorverkopen aan een conglomeraat als de EU of zelfs het IMF’, voorspelt professor Matthijs.

Herman Matthijs (VUB):
‘Concreet komt het neer op een uitverkoop van de Belgische staat’

Het aandeel van de Belgische staat schoot vanochtend de hoogte in toen het nieuws bekend werd. Er werden tien keer meer aandelen verhandeld dan normaal. ‘Tegen beter weten in tonen burgers nog bijzonder veel vertrouwen in België’, Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld. ‘Wij zijn oprecht benieuwd of ze hun geld ooit zullen terugzien.’