Sinterklaas: illegaal in het land als weldoener en predikant.

Deportatie Sinterklaas onvermijdelijk

Na een lang aanslepende campagne om de Sint in België te houden heeft de regering het been stijf gehouden. Tegen het einde van volgende week wordt Sinterklaas het land uitgezet via Zaventem.

Hoewel hij zich aanvankelijk uitgaf als Spanjaard om burgerschap te kunnen claimen van de Europese Unie bleek Sinterklaas na nader onderzoek afkomstig te zijn uit het Turkse dorp Myra. De van oorsprong Byzantijnse geestelijke beweerde zijn land ontvlucht te zijn op gronden van religieuze discriminatie.

Sinterklaas, of kortweg de Sint, maakte zich van bij zijn aankomst populair bij kinderen door snoep en speelgoed uit te delen. Ouders kreeg hij dan weer aan zijn kant door traditionele waarden als beleefdheid en respect hoog in het vaandel te dragen. Samen met zijn Congolese assistent maakte hij zijn opwachting in diverse speelgoedwinkels en winkelcentra onder grote publieke belangstelling. Zijn aanwezigheid in het Wijnegem Shopping Center twee weken geleden was echter een probleem voor de uitbaters.

Gie Van Roe, woordvoerder van Wijnegem Shopping, geeft toelichting: ‘Niet alleen had Sinterklaas geen leurdersvergunning, hij bleek zelf ook niet in staat al dat speelgoed te betalen. Bovendien zorgden lange wachtrijen met soms erg kleine kinderen voor ernstige overlast bij de andere klanten.’ Daarop werd de 1.741-jarige illegaal meegenomen naar het politiekantoor, waar hij noch zijn assistent over voldoende papieren en verblijfsvergunningen bleken te beschikken.

Met behulp van enkele ouderverenigingen en verschillende religieus geïnspireerde ngo’s werd een campagne opgezet om de Sint te regulariseren. Kim De Speculaes, pleitbezorger van het initiatief, vrijwilliger voor de kerkfabriek en zelf moeder van drie kinderen, is verontwaardigd: ‘Nu er eindelijk een gelovige midden tussen het volk staat en christelijke waarden als vrijgevigheid en respect doet aanslaan, pakken ze hem van ons af.’

Ook diverse migrantencomités zijn boos. Een persmededeling spreekt over ‘een kaakslag voor een perfect voorbeeld van multiculturele integratie: Turks én christelijk, met Afrikaans personeel, en geliefd door veel Vlamingen’.

De campagne had geen succes. De Sint is volgend weekend uitgeprocedeerd. Kardinaal André Leonard steunt de uitwijzing van Sinterklaas: ‘Sinterklaas is orthodox en Byzantijns. Dat staat haaks op de katholieke leer. Ik begrijp overigens ook niet waarom men zo enthousiast is over die man. Eerst is het publiek boos omdat te veel geestelijken de fout hebben gemaakt te intiem om te gaan met kinderen, en nu drukt men die Sinterklaas aan de borst.’

‘Een kaakslag voor een perfect voorbeeld van multiculturele integratie’

‘Sinterklaas geeft nochtans geen slecht voorbeeld’, vindt kinderpsycholoog Peter Adriaenssens. ‘Hij is een beetje een strenge, maar rechtvaardige grootvader. Hij benadrukt dat kinderen beloond zullen worden voor goed gedrag, zoals mooie schoolresultaten en vriendelijkheid, en dat er straf volgt op onbeleefdheid. Of die straffen dan ook echt uitgevoerd moeten worden, laat staan door een Congolees, daar stel ik me wel vragen bij.’