De stad Gent bouwt een afdak voor rokers. Dergelijke constructies wekken de wrevel op van de Unesco.

Unesco ontzet over rookverbod in steden

De Unesco, de organisatie voor werelderfgoed, is bijzonder boos over de kwalijke effecten van het rookverbod in België. 'Rokerstentjes wijzigen ingrijpend het uitzicht op tal van historische sites.'

De Unesco is ontstemd dat de Belgische overheid het rookverbod heeft doorgevoerd zonder haar te consulteren. Doordat nicotineverslaafden schuilen onder speciaal daarvoor voorziene rokerstentjes, wordt het authentieke karakter van de historische stadskernen verpest, schrijft de Unesco in een vlammend rapport.

Het rookverbod is al van kracht sinds 1 juli, maar nu pas is duidelijk wat voor kwalijke effecten de nieuwe regel heeft. ‘Het opstellen van rokerstentjes wijzigt ingrijpend het uitzicht op tal van historische sites. Het Belgische parlement had eerst contact met ons moeten opnemen voor het de wet goedkeurde’, stelt de werelderfgoedorganisatie. ‘Wij erkennen de soevereiniteit van de Belgische staat, maar nu dreigt het land in zijn geheel geschrapt te worden van de lijst werelderfgoed.’

Vooral de omvang van het rookverbod is de Unesco een doorn in het oog. ‘Als de nieuwe maatregel beperkt was gebleven tot danscafés en tea-rooms in de provincie, was er geen probleem. Doordat ook de stedelijke bruine kroegen het verbod moesten implementeren, belemmeren de rokerstentjes het uitzicht op de waardevolle stadscentra.’ Met andere woorden: die lelijke dingen staan in de weg van de mooie gebouwen. ‘Het is een ongelukkige keuze om op middeleeuwse pleinen witte tentjes en andere afdaken te zetten die alle aandacht naar zich zuigen in plaats van naar de stijlvolle gevelpartijen.’

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) zegt niet op de hoogte te zijn van het rapport van de Unesco en wenste voorlopig geen commentaar te geven. De Vlaamse regering reageerde wel al. Minister-president Kris Peeters (CD&V) liet een brief opstellen waarin de Vlaamse regering zich verontschuldigt in de plaats van de federale, die zich ook in dit dossier van geen kwaad bewust lijkt te zijn. ‘Had deze materie tot onze bevoegdheden behoord, het was nooit zo ver kunnen komen’, verzekert de brief aan de Unesco. ‘Wij zullen een decreet opstellen dat horeca-uitbaters verplicht om slechts tentjes op te stellen die qua kleur en vorm in overeenstemming zijn met omliggende architectuur. Niet te hoog en niet te laag, het liefst in een grijsachtige tint en met een zonnepaneel op het dak.’

Rapport Unesco:
‘Het Belgische parlement had eerst contact met ons moeten opnemen voor het de wet goedkeurde’

Het KMI wist vandaag wel te melden dat we de ellenlange nazomer mogelijk aan het rookverbod hebben te danken. ‘De sigarettenrook komt al enkele maanden lang ongefilterd in de atmosfeer terecht. Meer broeikasgassen leidt tot hogere temperaturen. Hogere temperaturen betekenen meer zon. Meer zon betekent minder regen. Minder regen betekent meer zomer’, legt weerman Frank Deboosere uit. ‘Het Belgische microklimaat is dankzij het rookverbod net iets aangenamer geworden. We hebben reeds een aanvraag ingediend bij de Unesco om ons klimaat te laten erkennen.’