Fraudeur Bernie Madoff was een Joodse bankier. Het Joodse volk vreest dat het publiek denkt dat álle Joden bankiers zijn en dus fraudeurs.

Joden: ‘Financiële crisis is onze schuld niet’

'De financiële crisis is de schuld van bankiers en bankiers zijn vaak Joods. Maar de financiële crisis in het Westen is géén complot.' Dat benadrukt het Joods Unilateraal & Internationaal Joods Forum (JUIF).

Joden wereldwijd zijn ongerust dat zij de schuld van de opflakkerende financiële crisis in hun schoenen geschoven zullen krijgen. Het monster van het antisemitisme dreigt zijn kop weer op te richten.

Onlangs nog zorgde senator Guido De Padt (Open Vld) voor grote ophef met zijn pleidooi voor etnische registratie bij criminele feiten. ‘In het geval van financiële fraude en witteboordcriminaliteit zou een disproportioneel groot aantal Joodse bankiers geregistreerd worden’, beseft David Hertz, woordvoerder van JUIF. ‘Wij verzetten ons tegen een dergelijke stigmatiserende maatregel. Het Joodse volk kan het niet helpen dat het een groot aantal succesvolle en minder succesvolle bankiers heeft voortgebracht.’

De familie Rothschild is zonder enige twijfel de bekendste Joodse bankiersfamilie. Tot op vandaag is het roemrijke geslacht actief in de Europese haute finance. Ook in New York blijven Joodse bankiers de plak zwaaien. Goldman Sachs is zo Joods als zijn CEO Lloyd Blankfein. Bij Morgen Stanley is Stephen Roach één van de hoge piefen, terwijl Martin Feldstein bestuurder is bij de American International Group.

De veroordeelde fraudeur Bernie Madoff heeft eveneens Joods bloed in zijn aders stromen. En hoe begon de financiële crisis in 2008? Met het faillissement van de financiële dienstverlener Lehman Brothers, alweer een Joods verhikel.

Toeval? De Canadese socioloog Henry Makow denkt het niet. Hij ziet een onrustwekkend patroon. ‘Het financiële systeem is als een kaartenhuisje in elkaar gestuikt doordat Joodse bankiers aan bepaalde touwtjes trokken. Zij gijzelen onze bankwereld opdat de VS en Europa welwillender zouden staan tegenover de zionistische entiteit genaamd Israël’, orakelt Makow, die de vrees uit dat er een New World Order zit aan te komen. ‘Het is belangrijk dat we allen weten wie er achter die Nieuwe Wereldorde zit en wie er verantwoordelijk is voor de opzettelijke vernietiging van het westerse financiële systeem en het economische leven van de burgers.’

Makow hoedt er zich echter voor om het Joodse volk in zijn geheel de zwartepiet toe te schuiven. ‘Het zou fout zijn om onze woede te richten op álle Joden, zoals de nazi’s deden in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw’, zegt de gerenommeerde wetenschapper. ‘Niet iedereen die zichzelf Joods noemt, is schuldig. Het zijn enkel de ‘verlichte’ geesten aan de top van de piramide die verantwoordelijk zijn voor het plan om de wereld over te nemen.’

Volgens de Japans-Amerikaanse econoom Ken Adachi bestaat de toplaag van Joodse bankiers uit satanisten. ‘Zij vermoorden baby’s tijdens heidense rituelen en drinken hun bloed’, weet de onderzoeker. ‘Zij geloven dat die praktijken ze financiële macht en een beter economisch inzicht geven. Wij moeten onze aandacht richten op de individuen die verantwoordelijk zijn voor de slavernij die aan onze burgers wordt opgelegd. We mogen het gehele Joodse volk niet als zondebok aanwijzen.’

Financieel analist Nathanael Kapner is minder welwillend. ‘Net zoals er in de bankierswereld disproportioneel veel Joden rondlopen, telt het Joodse volk disproportioneel veel bankiers’, argumenteert Kapner. ‘Je kunt dus perfect stellen dat bankiers Joden zijn en vice versa. Nu, zeg mij, zou een Joodse bankier ooit een gratis lunch betalen voor een rasechte ‘goy’? Vooruit, probeer maar, klamp op Wall Street een bankier aan en vráág het. Veel geluk. Als je hem je huis, je wagen en je hond geeft, zal hij je misschien wel een lening toestaan tegen een interestvoet van 23,89 procent. Maar ondertussen betaal jij als gewone burger wel de lunches, de bonussen én de schulden van de Joodse bankiers.’

Volgens historicus Urbain Vermeersch waren Joods bankiers zelfs verantwoordelijk voor de allereerste samenzweringen in de geschiedenis van de mensheid. ‘De geschiedenis van de samenzwering der Joodse bankiers gaat zelfs het ontstaan van het universum vooraf’, stelt Vermeersch, wijzend op stoffige geschiedkundige werken. ‘Nog voor er zelfs sprake was van de planeet aarde waren de Joodse bankiers al plannen aan het smeden om haar over te nemen.’

David Hertz:
‘Ik pleit voor een bonus waarmee Joodse bankiers hun gevoelens van angst en onderdrukking kunnen compenseren’

Met haar persbericht wil de belangenorganisatie JUIF iets doen aan die vooroordelen. ‘Als ik hoor dat de Belgische minister van Financiën Didier Reynders (MR) nu al een lans breekt voor islamitisch bankieren, gaat mijn haar recht staan’, zucht David Hertz. ‘De impliciete boodschap is: klassiek bankieren is Joods en dat heeft afgedaan. Laat ons dus ons geld inzetten op islamitisch bankieren als alternatief voor de verfoeide Joodse praktijken. Daarmee komt Reynders op het randje van antisemitisme.’

Maar hoe komt het toch dat die vooroordelen zo hardnekkig blijven. ‘Ach, wij zijn het slachtoffer van ons eigen talent om met geld om te gaan’, moppert Hertz. ‘We nemen de risico’s en wat kregen we in ruil? Haat en wantrouwen. Ik pleit voor een bonus waarmee Joodse bankiers hun gevoelens van angst en onderdrukking kunnen compenseren.’