Het langverwachte vertrek van ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) lijkt de internationale markten te sussen. (Foto Pietro Naj-Oleari)

Spread schiet omlaag door vertrek Leterme

Dat Yves Leterme eind dit jaar ontslagnemend premier af is, is goed nieuws voor de Belgische rente. Voor het eerst sinds lang werd het verschil met de Duitse rente kleiner in plaats van groter.

De internationale markten reageren opgelucht op het nieuws dat premier Yves Leterme (CD&V) adjunct-secretaris-generaal wordt van de Oeso, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ofte de club van rijke landen.

‘Het belangrijkste is niet dat er een nieuwe regering komt, maar vooral dat de huidige ontslagnemende regering eindelijk opstapt’, reageert John Laterre, een Amerikaanse speculant met Waalse roots. ‘Dat de stugge Leterme eindelijk plaats ruimt, is een positief signaal.’

De rente op Belgisch staatspapier zakte terug tot een min of meer geruststellende 3,56 procent. Het verschil met de Duitse rente – de gevreesde spread – bedraagt zowaar minder dan een half procentpunt, wat goed nieuws is, zonder dat iemand precies kan uitleggen waarom.

‘Dat is fantastisch nieuws’, reageert Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de onafhankelijke denktank Itinera. ‘Een tweede opsteker na het vertrek van minister Inge Vervotte. Zij geven allebei het goede voorbeeld door een job te zoeken. De regering moet immers de werkloosheid beperken in de tijd en de pensioenleeftijd optrekken. Leterme en Vervotte hebben zelf het initiatief genomen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Als de ontslagnemende regering doorgaat op dat elan, zal ze een algehele slachting van het land alsnog kunnen vermijden.’

Ook buitenlandse media reageren lovend op de carrièrewending van Leterme. ‘De Belgische christendemocratische leider slaagt er als geen ander in om richting te geven aan volstrekt overbodige instituties: eerst zijn eigen partij, dan de federale regering en nu de Oeso’, analyseert het Franse blad Le Figaro.

‘Eén der grootste kwaliteiten van de Belgische staatsman is dat hij tegen zijn eigen overtuiging in coalities op de been kan brengen’, prijst De Volkskrant Leterme. ‘Zijn strategisch inzicht zal hem goed van pas komen op het internationale toneel.’

Le Soir:
‘Niets staat de Vlamingen nu nog in de weg om een eerbaar compromis te slikken’

In Le Soir klinkt het dat de topfunctie voor de ontslagnemende eerste minister een mooie compensatie is voor de uitbreiding van Brussel. ‘Niets staat de Vlamingen nu nog in de weg om een eerbaar compromis te slikken waarbij de Franstaligen zich eindelijk die delen van Vlaams-Brabant eigen kunnen maken waar zij al zo lang met recht en reden naar hunkeren’, schrijft het Brusselse dagblad. ‘Vijf minuten politieke moed, meer is er niet nodig om respect op te brengen voor de Franstalige eisen.’