De zeer dodelijke EHEC-bacterie. Wie erdoor getroffen wordt, heeft het best al een testament opgemaakt.

Speculanten vallen darmbacterie aan

Spanje en Duitsland zitten elkaar in de haren over wie verantwoordelijk is voor de verspreiding van de dodelijke darmbacterie EHEC. Ondertussen moeten speculanten andermaal het vuile werk opknappen.

De EHEC-bacterie heeft al vijf doden gemaakt in Europa. De gevaarlijke microbe zou zich verspreiden via komkommers. Wie besmet geraakt, heeft een verhoogde kans op diarree. In de ergste gevallen barst de darmwand door overdruk en sterft het slachtoffer aan een acute gastrale infectie.

Duitsland beschuldigt Spanje ervan de groenten die het uitvoert niet afdoende te controleren op bacteriën. De Spaanse regering repliceerde dat de komkommers via Frankrijk getransporteerd worden en dat dat land geen al te beste reputatie heeft qua hygiëne. ‘De besmetting kan evengoed gebeuren op een parking langs de Franse autosnelweg’, zei premier Zapatero.

Omdat er eerstdaags geen oplossing in zicht lijkt, nemen speculanten het heft in eigen handen. ‘We moeten de nationale overheden dwingen de juiste beslissingen te nemen’, zegt Gauthier Vervaecke, een Vlaamse speculant in de Londense City. ‘Als regeringen hun plichten niet nakomen, is het aan ons om druk te zetten.’

Al meteen na de eerste aankondigingen dat speculanten zich met de zaak zullen gaan bemoeien, daalde de liquiditeit van de bacterie. Obligaties ter financiering van Spaanse landbouwsubsidies namen eveneens een stevige duik.

Farmabedrijven die antibiotica ontwikkelen die de microbe bestrijden, zagen hun beurswaarde dan weer toenemen. Ook een beursgenoteerd Zwitsers privéziekenhuis dat zich gespecialiseerd heeft in darmreconstructies zag de vraag naar zijn aandelen stijgen.

Professor microbiologie Lucas Armagneau (UGent) waarschuwt echter voor al te overdreven optimisme. ‘De speculanten denken dat zij het pleit zullen winnen, maar anders dan nationale overheden worden bacteriën snel resistent tegen speculatie.’

Armagneau vermoedt dat de speculanten een tegenaanval mogen vrezen vanwege de bacterie. Ook economen die pleiten voor een striktere regulering van de voedselmarkt zijn niet langer veilig. ‘Microben bouwen immuniteit op tegen macro-economie, maar het is zeer de vraag of macro-economonen wel immuun zullen zijn tegen deze microbe’, stipt de professor aan.

In de Belgische Kamer dienden Groen! en sp.a een wetsvoorstel in met quota voor het aantal EHEC-bacteriën per komkommer. ‘Er is een overgangsperiode van onbepaalde duur, zodat de sector zich kan aanpassen’, suste sp.a-voorzitster Caroline Gennez.