Fernand Koekelberg zit gebeiteld: hij mag op zoek gaan naar corruptie bij topambtenaren.

UPDATE: Koekelberg verbolgen over tsunami

Fernand Koekelberg is boos. Net nu de ontslagen commissaris-generaal van de federale politie zoveel bekijks had in de pers, zuigt een tsunami alle aandacht naar zich toe.

Eerder op de dag kondigde De Rechtzettting aan dat Fernand Koekelberg een nieuwe functie te pakken heeft: voortaan zal hij de corruptie bij de hogere ambtenarij bestrijden. Maar de aardbeving en bijbehorende tsunami in Japan overspoelden wereldwijd alle nieuwswebsites, waardoor Koekelberg naar de achtergrond verdween.

‘Nu kom ik eens positief in het nieuws, en is er niemand die het leest’, reageert Koekelberg verslagen. ‘Had die vloedgolf nu eens twee weken eerder plaatsgevonden, dan was ik nog altijd baas van de federale politie. Tegenover een dergelijke ellende verbleken die 90.000 euro’s waar ik zo kwistig mee strooide.’

Toch is Koekelberg al met al opgelucht dat zijn martelgang erop zit. Even zag het ernaar uit dat hij zonder meer bij het oud vuil geplaatst zou worden. Na zijn weinig eervolle ontslag als baas van de federale politie leek de politiek nog maar weinig vertrouwen te hebben in de Franstalige flik.

Zijn zwierige, en vooral dure gelobby voor een schimmige topfunctie bij Interpol was de ultieme druppel. Eerder had Koekelberg zichzelf in de problemen gebracht met het al te gulle personeelsbeleid tegenover zijn twee secretaresses. De twee affaires hebben hem het imago bezorgd van wereldvreemde profiteur.

De Vlaamse partijen binnen de federale regering van lopende zaken zouden Koekelberg het liefst op pensioen sturen, daarin onder druk gezet door de N-VA. De Vlaams-nationalistische partij had bij monde van Kamerlid Ben Weyts de kop geëist van de commissaris-generaal.

De Franstalige partijen pruttelden echter tegen. Omdat Koekelberg het Nederlands niet machtig is, beschouwen zij hem als één van hen. ‘Ook zijn neiging om de grenzen van het legale en het welvoeglijke af te tasten is een francofone reflex waarin wij ons kunnen herkennen’, zei CDH-voorzitster Joëlle Milquet in TerZake.

Om te vermijden dat de zaak-Koekelberg zou uitgroeien tot de zoveelste communautaire twist stemden Open Vld en CD&V ermee in om Koekelberg te parachuteren aan het hoofd van een nieuw op te richten anticorruptiecel. Die moet omkoping binnen de top van de ambtenarij proactief gaan opspeuren. ‘Zijn statuut van ervaringsdeskundige zal hem daarin van pas komen’, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) aan de pers.

Om zijn onafhankelijkheid te garanderen heeft Koekelberg geen directe baas boven zich. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de federale regering. ‘Dat maakt het voor de politiek gemakkelijker om mijnheer Koekelberg in de juiste richting te sturen’, liet vicepremier Laurette Onkelinx (PS) weten. ‘De Franstalige aanleg voor corruptie in acht genomen zullen wij hem vragen vooral Vlaamse topambtenaren in het vizier te nemen.’

Fernand Koekelberg:
‘Had die vloedgolf twee weken eerder plaatsgevonden, dan was ik nog altijd baas van de federale politie’

Ben Weyts reageert tegelijk verontwaardigd en gelaten. ‘Ik kan moeilijk het ontslag gaan eisen van een ontslagnemende regering, nietwaar.’