Vlaamse agenten zetten een Britse politiehelm op om de indruk te wekken dat ze oplichters zijn. (Foto Clyde Bentley)

Steeds meer valse nepagenten gesignaleerd

Almaar meer mensen worden het slachtoffer van valse nepagenten. Onlangs werden weer twee politiemannen geschorst omdat ze zich tegenover burgers maandenlang hadden voorgedaan als valse agenten.

De werkwijze van de agenten in steeds dezelfde. Ze dragen boven hun uniform een plastic Bobby-helm die recht uit de speelgoedwinkel komt en spreken een vreemde taal, zoals Frans, Russisch of Romani. Als de bewoner opendoet, tonen ze een vervallen tramkaart als identificatiebewijs. Negen op de tien keer volstaat dat om de bewoner ervan te overtuigen dat hij met een bende dieven te maken heeft die zich als agenten vermommen om geld of juwelen te stelen, en slaat hij de deur onmiddellijk weer dicht. De agenten trekken vervolgens op café, maar rapporteren later een moeilijke interventie die enkele uren in beslag nam.

Het bedrog kwam aan het licht doordat meerdere slachtoffers de politiediensten verwittigden dat er valse agenten in actie waren. Pas na enkele maanden werd het de speurders van de federale politie duidelijk dat de meldingen opvallend vaak samenvielen met de diensturen van hun collega’s Romain V. en Rudy D. Toen het bedrog uitkwam, werden de beide agenten van de zone-Halle preventief geschorst in afwachting van een verder tuchtonderzoek.

Woordvoerder van de federale politie Tine Hollevoet benadrukt dat het hier om een alleenstaand geval gaat, en dat ‘duizenden eerlijke agenten dagelijks hun uiterste best doen om bij te dragen tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de samenleving’. Maar een anonieme klokkenluider liet aan De Rechtzetting weten dat ook in Aartselaar, Edegem, Jezus-Eik en Melle agenten zijn geschorst voor gelijkaardige feiten. Dit lijkt erop te wijzen dat het hier om een structureel misbruik gaat, waar de politietop voorlopig geen antwoord op klaar heeft.

Politievakbond: ‘Media berichten te veel over echte nepagenten’

De politievakbond VSOA vindt de media mede verantwoordelijk en roept op om voortaan niet meer te berichten over overvallen door valse agenten: ‘Als de burgers niet zouden beseffen dat er ook valse agenten rondlopen, dan zouden ze nooit twijfelen aan de echtheid van onze collega’s. Dan zouden de enkele rotte appels binnen het korps ook niet van de alertheid van de burger kunnen profiteren.’

De federale politie raadt intussen aan om altijd te bellen naar de lokale politie bij twijfel over de echtheid van een nepagent.