Bredere autosnelwegen zijn volgens Touring de beste garantie op een groene mobiliteit. Hoe minder concentraties, hoe beter.

‘Bredere autosnelwegen om smog te spreiden’

Mobiliteitsorganisatie Touring wil de autosnelwegen dubbel zo breed maken, zodat de uitlaatgassen zich beter verspreiden. Een smogalarm wordt daardoor overbodig.

Touring:
‘Kleinere ecologische voetafdruk door spreiding lasten’

Dat de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu en de Vlaamse Milieumaatschappij maandag weer een smogalarm  afkondigde, blijft voor kritiek zorgen. Bij een concentratie van 70 microgram fijn stof per kubieke meter mochten auto’s op onze autosnelwegen namelijk niet sneller rijden dan 90 kilometer per uur.

Het opleggen van snelheidsbeperkingen op het moment zelf is een lachwekkende gemakkelijkheidsoplossing en bovendien verwaarloosbaar, zegt Touring in een persbericht. De organisatie vraagt ‘ernstige en efficiënte maatregelen binnen een allesomvattend, coherent beleid’.

Omdat niemand uitlegde hoe dat allesomvattend, efficiënt en coherent beleid er nu moet uitzien, doet Touring nu zelf een voorstel: de autosnelwegen moeten gewoon dubbel zo breed worden. Uitlaatgassen op zich zijn het probleem niet, zegt de mobiliteitsorganisatie, wel een te hoge concentratie aan uitlaatgassen.

Hoe breder de autosnelweg, hoe meer je die uitlaatgassen kunt spreiden, is de redenering. Als het aantal rijvakken verdubbelt van drie naar zes, kunnen bestuurders bij een concentratie van 70 microgram fijn stof per kubieke meter in theorie allemaal 180 kilometer per uur blijven rijden in plaats van 90 kilometer per uur. Een verbreding is de enige manier om dit probleem efficiënt en coherent aan te pakken, beweert Touring.

Volgens de mobiliteitsorganisatie zijn bredere wegen ook de beste garantie op een groene mobiliteit. ‘Door de spreiding van de lasten is er gemiddeld gezien een kleinere ecologische voetafdruk’, rekent Touring voor. ‘Dat in tegenstelling tot een algemene snelheidsverlaging: door trager te rijden, blijven wagens langer op de autosnelweg en stoten ze dus méér uitlaatgassen uit.’