Doordat te veel Franstaligen de autosnelweg nemen, geraken veel Vlamingen niet tijdig op hun werk. Daarom pleit de N-VA ervoor om de files te splitsen. (Foto Komimo)

N-VA vraagt aparte rijstroken voor Walen

De N-VA gooit een nieuw dossier op de onderhandelingstafel. De files in ons land zijn te lang en moeten gesplitst worden, meldde Kamerlid Jan Jambon in De Zevende Dag.

Radiozender Studio Brussel besliste onlangs het filealarm pas af te kondigen bij 400 km file. Daarvoor werd al vanaf 300 km file overgeschakeld op het louter draaien van verzoeknummers voor luisteraars in de wagen. De jongste tijd was het al te vaak filealarm volgens de zender, waardoor de normale programmatie in het gedrang kwam.

‘Dat deed bij mij een filealarm afgaan’, stelde Jambon, die bekendstaat als de splitsingsspecialist van N-VA. ‘Als Studio Brussel merkt dat de files steeds langer worden, moeten wij daar als politici op inspelen.’

Voor de N-VA is de oplossing eenvoudig: als de files te lang zijn, moeten ze gesplitst worden. ‘Neem de E40 tussen Luik en Brussel. Pas vanaf Boutersem komen er Vlamingen op die snelweg. Maar de vele Walen die dezelfde weg nemen, versperren een vlotte doortocht vanuit Vlaanderen naar Brussel’, wist Jambon.

‘We weten allemaal dat files de Vlaamse economie miljoenen euro’s per jaar kosten. Allemaal omdat Franstaligen in de weg rijden. Dat moet stoppen’, sneerde het Kamerlid.

Daarom pleitte Jambon ervoor om aparte rijstroken te reserveren voor Franstaligen en Vlamingen. In zijn voorstel zouden Franstaligen vanuit Luik naar Brussel nog één rijstrook krijgen vanaf Boutersem. Die delen ze met (buitenlandse) vrachtwagens. De twee of drie andere rijstroken richting Brussel zijn voor Vlaamse chauffeurs.

‘Dat is eenvoudig te realiseren én te controleren. Als Franstaligen andere nummerplaten krijgen dan Vlamingen is het voor de politie heel eenvoudig om Franstaligen die op Vlaamse rijstroken rijden, eruit te halen en te beboeten’, legde Jambon uit.

Op de E313 vanuit Luik naar Antwerpen zijn echter maar twee rijstroken beschikbaar. Jambon beseft dat het op die plaatsen iets moeilijker is om de files te splitsen. ‘Daar moeten we ervoor zorgen dat Franstaligen enkel een rijstrook krijgen tussen 4.30 en 6.30 uur ’s morgens en van 11 uur tot 15.30 uur.’

Dat zijn maatregel de files tussen Antwerpen en Brussel nauwelijks zal verbeteren, gelooft Jambon niet. ‘Ook daar kunnen we de Franstaligen scheiden van de echte Vlamingen. U zou ervan versteld staan hoeveel Antwerpenaren graag eens een mondje Frans spreken. Of hoeveel er een Fransluidende achternaam dragen’, schertste Jambon.

Jan Jambon: ‘Files kosten Vlaamse economie miljoenen euro’s doordat Franstaligen in de weg rijden’

Bij de Franstaligen reageerde alleen de liberale MR ontstemd op de plannen van Jambon. ‘De N-VA ontpopt zich andermaal als spookrijder van de Belgische politiek’, beet voorzitter Didier Reynders. De PS noemde zichzelf ‘geen vragende partij’, maar gaf aan over alles te willen praten zolang er niet aan de sociale zekerheid geraakt wordt.