'De wederopstanding van Lucifer is niet wenselijk', oordeelt premier Enda Kenny.

Ierland laat abortus toe voor duivelskinderen

In Ierland geldt abortus nog altijd als controversieel, maar toch heeft het land zijn strenge wetgeving aangepast. Voortaan kan een zwangerschap beëindigd worden als het gaat om een duivelskind.

Het is niet toevallig dat het besluit van de Ierse regering er precies vandaag komt, op Internationale Vrouwendag. Het nog zeer katholieke land torst al jaren een reputatie van conservatisme als het aankomt op geboortebeperking.

‘Hiermee geven we het signaal dat het lot van vrouwelijke burgers ons niet onberoerd laat’, zegt Taoiseach of eerste minister Enda Kenny. ‘Vrouwen moeten kunnen beschikken over het recht om een ongewenste zwangerschap van Satan te beëindigen.’

Het regeringsvoorstel kan op brede steun rekenen van het Ierse parlement. Kenny verwacht dat de eerste exorcismecentra er al tegen eind 2013 zullen zijn.

‘Niemand wil een kind van de duivel’, stipt de Taoiseach aan. ‘Hoezeer we ook geloven dat alle leven heilig is en beschermd dient te worden, bij het zaad van Satan kunnen we spreken van een omstandigheid die alle vormen van wenselijkheid overstijgt.’

Maar wat als vrouwen gewillig slapen met Satan? ‘Dat is een probleem,’ geeft Kenny toe, ‘maar het is ook zo dat de duivel vele vormen kent en makkelijk mensen kan misleiden. We nemen beter het zekere voor het onzekere. De wederopstanding van Lucifer is niet iets wat we ons kunnen permitteren.’

Vrouwenbewegingen in Ierland spreken van een ‘babystap’ voorwaarts, maar zijn toch nog kritisch. Alison Spillane van het Iers Feministisch Netwerk: ‘Wij willen eerst zien hoe Satan precies gedefinieerd wordt en hoe men zal bewijzen dat een embryo duivelse kenmerken vertoont.’ Spillane zegt verder dat het absurd is dat vrouwen vrijwillig vleselijke kennis zouden nemen van de Satan.

Ook conservatieve groeperingen kanten zich tegen het voorstel. ‘Straks kunnen vrouwen gaan beweren dat iederéén waarmee ze geslapen hebben de duivel is’, zegt kardinaal Seán Brady.

Premier Enda Kenny:
‘Het lot van onze vrouwelijke burgers laat ons niet onberoerd’

‘Dat leidt alleen maar tot meer promiscuïteit, en dat druist in tegen de traditionele waarden van de Ierse maatschappij’, gaat Brady verder. ‘Paradoxaal genoeg zullen we ook zonder duivelskinderen een grotere invloed van het Kwaad ervaren.’